ИНВЕСТИЦИЯ ВА КРЕДИТ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ-ТИПОЛОГИК ТАДҚИҚИ (РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)

Authors

  • Мукаррам Қобилжоновна Комилова

Keywords:

термин, терминология, луғат фонди, инвестиция, кредит, ички манба, ташқи манба, таълим

Abstract

Ушбу мақолада ҳозирги пайтда тадқиқи долзарб масалалардан бири бўлиб турган инвестиция ва кредит терминларининг қиёсий аспектда ўрганилишига доир мулоҳазалар борасида фикрлар билдирилган. Терминология соҳасининг амалий ва назарий масалалари ёритилган бўлиб, луғат таркибининг бойиши ва такомиллашувида ташқи манбанинг муҳим ўрни ҳақида тўхталиб ўтилган. Шунингдек, муаллиф томонидан бугунги кунда таълимнинг тегишли йўналишларида терминларни ўзлаштириш масалаларига доир мулоҳазалар илгари сурилган.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги «Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида»ги ПФ-4797 Фармони // Халқ сўзи, 2016 йил, 17 май.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак” номли маърузаси //“Xaлқ сўзи” гaзeтaси. 2017 йил 16 янвaрь.

The European Higher Education Area in 2015: Implementation Report. (2015) http://ec.europa.eu/eurydice

Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания.–М., 1977.

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. –М., 1998.

Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики.– М., 1968.

Шевчук В.Н. Производные военные термины в английском языке.–М., 1983.

Downloads

Published

2021-01-26

How to Cite

Комилова, М. Қ. (2021). ИНВЕСТИЦИЯ ВА КРЕДИТ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ-ТИПОЛОГИК ТАДҚИҚИ (РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА). Science and Education, 2(1), 340-344. Retrieved from http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1002