ELLIPTIK EGRI CHIZIQ GRAFIGINI YASASH

Authors

  • Nilufarxon Vaxobjon qizi Raxmonova
  • D.E. Akbarov

Keywords:

elliptik egri chiziq, affin nuqtalar, karrali ildiz, diskriminant, assimptota, ellips, giperbola

Abstract

Mazkur maqolada elliptik egri chiziq haqida qisqacha ma`lumot berilgan. Elliptik egri chiziqning koeffisientlari orqali grafik chizishning uchta holi bilan tanishilgan. Oshkormas funksiyaning grafigi yordamida ham EECH grafigini chizish misollar yordamida ko`rsatilgan.

References

Akbarov D.E. Axborot xavfsizligini ta’minlashning kriptografik usullari va ularning qo‘llanilishi – Toshkent, “O‘zbekiston markasi”, 2009 – 434 bet.

Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.Г. «Математические и компьютерные основы криптологии», ООО «Новое знание», 2003 г. 381 стр.

“Rational points on an Elliptic curve” Dr. Carmen Bruni University of Waterloo. 2015

“Elliptic curve cryptography”. November. 2013

“Rational points on Ellipotic curves” Alexandru Gica. April. 2006

Downloads

Published

2021-01-26

How to Cite

Raxmonova, N. V. qizi, & Akbarov, D. (2021). ELLIPTIK EGRI CHIZIQ GRAFIGINI YASASH. Science and Education, 2(1), 9-14. Retrieved from http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/941