O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH

Authors

  • Alijon Normamatovich Qudratov
  • Aziz Xolmuhammedovich Yusupov

Keywords:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter, internet, o‘quv jarayoni, dars mashg‘uloti

Abstract

Maqolada o‘quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish va ulardan ta’lim jarayonida foydalanish yuzasidan fikrlar keltirilgan.

References

Sobirova D.T. Yangi axborot texnologiyalar ta‘lim samaradorligini oshirish omili.

Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. - Toshkent - 2013

Usmonov.A.R. “Zamonaviy axborot texologiyalari asoslari ”.T.2007.

S.G‘ulomov va boshqalar. Darslik. “Axborot tizimlari va texnologiyalari”. Toshkent. “Sharq”, 2011.

Downloads

Published

2021-01-26

How to Cite

Qudratov, A. N., & Yusupov, A. X. (2021). O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Science and Education, 2(1), 309-313. Retrieved from http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/996