ЎРТА ОСИЁДА ЯШАГАН АЛЛОМАЛАРИМИЗ ЯРАТГАН АСАРЛАРИНИНГ ГЕОГРАФИЯ ФАНИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ АХАМИЯТИ

Authors

  • Х.Т. Назаров
  • Ж. Жўраев
  • Ф. Қўшоқова
  • Ш. Қаршибоева

Keywords:

глобус, карта, картография, ҳайвонот дунёси, астрономия, тарихий, миллий маданий мерос

Abstract

Мақолада Ўрта Осиёда яшаган қомусий алломалар ҳаёти, ижоди ва улар яратган асарларда табиий фанлар хусусан, география фани ривожига қўшган ҳиссалари тўғрисида фикр юритилган бўлиб, уларни бой меросини ўрганишимизни илмий аҳамиятини очиб бердик.

References

Дўсимов З., Эгамов Х. “Жой номларининг изоҳли луғати” Тошкент, “Ўқитувчи”, 1977.

Маҳмуд Қошғарий. “Девону луғатит турк”. Тошкент, “Фан” 1967.

Ҳасанов Ҳ. “Географик номлар имлоси”. Тошкент, “Фан”, 1962.

Ҳасанов Ҳ. “Географик терминлар луғати”. Тошкент, “Фан”, 1964.

Ҳасанов Ҳ. “ Ўрта Осиё жой номлари тарихидан”. Тошкент, “Фан”, 1965.

Ғуломов П. “Географиядан қисқача русча-ўзбекча атамалар ва тушунчалар луғати”. Тошкент, “Университет”, 1993.

Ғуломов П. “Жўғрофия атамалари ва тушунчалари изохли луғати”. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1994.

Ислом Каримовнинг “Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий сивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти” мавзусидаги халқаро конференсиянинг очилиш маросимидаги нутқи. Самарқанд 2014.

Ғ.Ахмедов. “Тўрт улус тарихи”. Тошкент, “Чўлпон” 1993.

Downloads

Published

2021-02-26

How to Cite

Назаров, Х., Жўраев, Ж., Қўшоқова, Ф., & Қаршибоева, Ш. (2021). ЎРТА ОСИЁДА ЯШАГАН АЛЛОМАЛАРИМИЗ ЯРАТГАН АСАРЛАРИНИНГ ГЕОГРАФИЯ ФАНИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ АХАМИЯТИ. Science and Education, 2(2), 64-71. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1021

Issue

Section

Natural Sciences