КУМУШНИНГ ГОССИПОЛЛИ КОМПЛЕКСИ ВА СПЕКТРАЛ ТАҲЛИЛИ

Authors

  • Собир Ходиевич Ҳамидов Жиззах политехника институти
  • Зиёдабону Сайфулла қизи Муллажонова Жиззах политехника институти
  • Шухрат Маҳрамович Хакбердиев Жиззах политехника институти

Keywords:

кумуш, госсипол, реагент, спектр, тўлқин узунлик, буфер эритма, комплекс, молярлик

Abstract

Кумушнинг госиполли комплекси синтез қилинди ва ҳосил қилинган комплекс бирикма ютилиш спектри солиштирма эритмага нисбатан нур ютиш қалинлиги l=1,0 см бўлган кюветада, спектрофотометрда ўлчанди. Реагентнинг ютилиш спектри эса дистилланган сувга нисбатан олинди.

References

Hakberdiev, S. M., Talipov, S. A., Dalimov, D. N., & Ibragimov, B. T. (2013). 2, 2′-Bis {8-[(benzylamino) methylidene]-1, 6-dihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthalen-7 (8H)-one}. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(11), o1626-o1627.

Хакбердиев Ш. М., Матчанова М. Б. Изучение и синтез лекарственных веществ на основе модификации природных соединений //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 19-23.

Хакбердиев Ш. М., Тошов Х. С. Моделирование реакции конденсации госсипола с о-толуидином //ББК 74.58 G 54. – С. 257.

Khamza, Toshov, Khakberdiev Shukhrat, and Khaitbaev Alisher. "X-RAY STRUCTURAL ANALYSIS OF GOSSYPOL DERIVATIVES." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 460-463.

Хакбердиев Ш. М., Асророва З. С. Ғўза илдизидан госсипол олиш, госсипол ҳосилалари синтези ва тузилиши //Science and Education. –2020.–Т. 1. – №. 2.

Хакбердиев, Ш. М. (2020). Бензиаминнинг госсиполли ҳосиласи синтези, тузилиши ва мис, никель, собалть тузлари билан металлокомплексларини олиш. Science and Education, 1(8), 16-21.

Хакбердиев, Ш. М., & Муллажонова, З. С. Қ. (2020). Госсипол ҳосилаларининг паренхиматоз аъзолар тўқималари ва макрофаглар миқдорига таъсири. Science and Education, 1(9).

Хакбердиев, Ш. М. (2020). Турли тузилишли аминларнинг госсиполи ҳосилалари синтези ва биологик фаоллиги. Science and Education, 1(9).

Khakberdiyev, S. M. (2021). Study of the structure of supramolecular complexes of azomethine derivatives of gossipol. Science and Education, 2(1), 98-102.

Downloads

Published

2021-02-26

How to Cite

Ҳамидов, С. Х., Муллажонова, З. С. қ., & Хакбердиев, Ш. М. (2021). КУМУШНИНГ ГОССИПОЛЛИ КОМПЛЕКСИ ВА СПЕКТРАЛ ТАҲЛИЛИ. Science and Education, 2(2), 77-82. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1023

Issue

Section

Natural Sciences