TIL VA TAFAKKUR MUNOSABATLARINING AHAMIYATI

Authors

  • Rohatoy Rahmatjon qizi Jo'rayeva Farg`ona davlat universiteti

Keywords:

til, tafakkur, psixologiya, dialektika, kategoriya, nutq

Abstract

Ushbu maqolada til va tafakkur munosabatlari haqida fikrlar bildirilgan. Til tufayli inson tafakkuri boyiydi, moddiy dunyodagi narsa va predmetlarni ongi orqali idrok qilish, ular ustidan mulohaza yuritish, ularga oid fikrlarini so‘z bilan ifodalash imkoniga ega bo'ldi.

References

Azizov О. Tilshunoslikka kirish. -T.: O`qituvchi, 1996.

Golovin B.N. Vvedenie v yazikoznanie. -M .: Visshaya shkola, 1977.

Jamolxonov H.A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -T., 2004. (1, 2- qismlar)

Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. -T.: O`qituvchi, 1992.

Mahmudov N. Til. - T.; Yozuvchi. 1998.

Mahmudov N. Ma`rifat manzillari. - T.: Ma’naviyat, 1999.

Nurmonov A, Yuldoshev B. Tilshunoslik va tabiiy fanlar. -T.; Sharq, 2001.

Nurmonov A, Rasulov R. O`zbek tili jadvallarda. -T.: O`qituvchi, 1993.

Sodiqov A, Abduazizov A, Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. -T., 1981

Xojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug`ati. - T.: O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2002.

Downloads

Published

2021-02-26

How to Cite

Jo’rayeva, R. R. qizi. (2021). TIL VA TAFAKKUR MUNOSABATLARINING AHAMIYATI. Science and Education, 2(2), 316-321. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1063