BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O’QITISHNING AHAMIYATI, MAQSAD VA VAZIFALARI

Authors

  • Shahlola Choriyevna Mirzoyeva Buxoro viloyati, Romitan tumani, 22-maktab

Keywords:

intellekt, tartib-intizom, fanlar integratsiyasi, umumiy kompetensiya, kognitiv kompetensiya

Abstract

Bugungi kunda o‘quvchilarda hisob-kitob ko’nikmalarini shakllantirish, ularni kundalik faoliyatda qo‘llash, fanlarni o‘rganish va ta’lim olishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan matematik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish boshlang’ich ta’limdagi matematika fani o’qituvchilarining asosiy vazifalardan biridir. Shu bois, ushbu maqola boshlang’ich sinf o’quvchilariga matematika fanini o’qitishning ahamiyati, maqsad va vazifalariga bag’ishlangan.

References

www.ziyonet.uz

Matematika. 4-sinflar uchun darslik. Toshkent-2013-y.

Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi. kutubxona.adu.uz

Downloads

Published

2021-02-26

How to Cite

Mirzoyeva, S. C. (2021). BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O’QITISHNING AHAMIYATI, MAQSAD VA VAZIFALARI. Science and Education, 2(2), 347-352. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1068