BO‘LAJAK MUHANDIS-KADRLARNI MASOFAVIY O‘QITISH NATIJALARINI “SMART” TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA BAHOLASH

Authors

  • A’zam Anvarovich Alimov Buxoro muhandislik texnologiya instituti
  • Ulug‘bek Muradilloevich Ibragimov Buxoro muhandislik texnologiya instituti
  • Zayniddin Rashitovich Xo‘janazarov Buxoro muhandislik texnologiya instituti
  • Sodiq Anvar o‘g‘li Olimov Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Keywords:

“SMART” baholash tizimi, bo‘lajak muhandislar, kompetensiyalar, oliy ta’lim sifati, JSON formati, mobil dasturiy ilova, veb server

Abstract

Hozirgi kundagi dunyo bo‘yicha hatto rivojlangan mamlakatlar yoki ta’lim tizimi sifati bilan yetakchi o‘rinlarda bo‘lgan davlatlarda ham masofaviy ta’lim tizimi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lishiga qaramay, oliy ta’lim muassasalari bo‘lajak muhandis kadrlarning o‘zlashtirish natijalarini masofadan ob’ektiv baholash mexanizmlari to‘liq ishlab chiqilmaganligi mazkur tadqiqot doirasida “SMART” baholashning metodik-dasturiy ta’minotini ishlab chiqish va amaliyotda joriy etishni taqozo etadi. Mazkur maqolada keltirilgan amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali texnik oliy ta’lim sifatini ta’minlashda muayyan darajada xizmat qiladi.

References

Muradilloevich, I. U., Tanzilovch, O. K., Anvarovich, A. A., & Baxodirovna, S. I. (2020). Improvement of teaching methodology by using modeling programs of engineering education in higher education of uzbekistan. Journal of Critical Reviews, 7(14), 81-88. doi:10.31838/jcr.07.14.12

Alimov, Azam A., Kakhramon T. Olimov, and AlisherKhGaffarov. "Preparing Future Teachers of Vocational Education for Innovative Activity in Uzbekistan." EasternEuropeanScientificJournal 2 (2018).

Rashidovich, B. G., Abdurakhmanovich, A. S., & Anvarovich, A. A. (2020). Studying the possibility of using mechanical-chemical dispersion for increasing the salt-stability of clay drilling solutions. Journal of Critical Reviews, 7(14), 72-74. doi:10.31838/jcr.07.14.10

Fayzullaevich, F. S., Arashovich, M. B., Boboqulovich, T. B., & Anvarovich, A. A. (2020). Development of technologies for producing catalystfor destructive hydrogenization of asphalt-free oil of heavy sulfur oil. Journal of Critical Reviews, 7(14), 75-80. doi:10.31838/jcr.07.14.11

Abdurasulovich, K. J., Yangiboevich, K. M., Anvarovich, A. A., Xolmurodovich, G. A., & Abdurasulovich, K. O. (2020). Opportunities and results to increase the effectiveness of multimedia teaching in higher education. Journal of Critical Reviews, 7(14), 89-93. doi:10.31838/jcr.07.14.13

Alimov, A. "PEDAGOGICAL SCIENCE." EUROPEAN RESEARCh: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TEChNOLOGY: 53.

Алимов, А. А., Тоиров, Б. Б., & Савриева, И. Б. (2020). УМУМКАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БАҲОЛАШ. Science and Education, 1(8), 199-206.).

Ismatov, N. A., Radjabova, V. E., & Toirov, B. B. (1999). Biochemical and consumers qualities of sorgo flour. UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL, (5/6), 82-83.

Тоиров, Б. Б., Хамидов, Ё. Ё., & Асадова, З. А. (2019). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ, (5-3), 117.

Downloads

Published

2021-02-26

How to Cite

Alimov, A. A., Ibragimov, U. M., Xo‘janazarov, Z. R., & Olimov, S. A. o‘g‘li. (2021). BO‘LAJAK MUHANDIS-KADRLARNI MASOFAVIY O‘QITISH NATIJALARINI “SMART” TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA BAHOLASH. Science and Education, 2(2), 370-375. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1072