ПЕДАГОГИК НИЗОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ - КАСБИЙ ДЕФОРМАЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛИ СИФАТИДА

Authors

  • Дилмурод Абдуғани ўғли Абдусамиев НамДУ
  • Шерали Абдувалиевич Жалолов НамДУ

Keywords:

зиддият, низо, маъмурий низи, педагогик низо, оптимоллаштириш, глобаллашув, мотивацион низо, ахлоқий низо

Abstract

Мақолада ўқитувчининг педагогик фаолиятида учрайдиган низолар, уларнинг турлари, келиб чиқиш сабаблари, уларни ҳал қилиш турлари ва тартиби келитирилган. Бундан ташқари педагогик низоларнинг педагогик-психологик хусусиятларини, шу орқали касбий деформацияни ҳам олдини олиш йўллари ҳақида фикрлар келтирилган.

References

М.Аҳмедова “Педагогик конфликтология” Узбекистон Республикаси Олий ва у рта махсус таълим вазирлигининг 2015 йил 2-февралдаги 32-сонли буйругига асосан 5110900 - Педагогика ва психология таълим йуналишининг талабалари (укувчилари) учун укув кулланма сифатида тасдикланган. (Гувохдома № 32-004)

М.Т.Ахмедова, Н.С.Шайзакова Низоларнинг юзага келипщдаги шарт шароитлар, шахе тоифалари ва уларнинг хислатлари. Мактаб ва хаёт.-Т.: 2014.2-сон. -Б. 2-4.

С.В.Баныкина Педагогическая конфликтология: состояние, проблемы исследования и перспективы развития.

В.И.Грачева Введение в педагогическую конфликтологию: Учебное пособие / В.И. Грачева. М. Моск. ун-т МВД России, 2004. - 98 с.

Downloads

Published

2021-02-26

How to Cite

Абдусамиев, Д. А. ў., & Жалолов, Ш. А. (2021). ПЕДАГОГИК НИЗОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ - КАСБИЙ ДЕФОРМАЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛИ СИФАТИДА. Science and Education, 2(2), 381-386. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1074