NEMIS VA O`ZBEK TILLARIDA FE’L QOLIPLI SO`Z BIRIKMALARI

Authors

  • Dildora Sheraliyevna Norkuziyeva Samarqand davlat universiteti

Keywords:

So’z birikmalari, fe’l qolipli birikmalar, tobe so’z, hokim so’z, aniq artikl, vositali to’ldiruvchi

Abstract

Mazkur maqolada nemis va o’zbek tillaridagi fe’l qolipli so’z birikmalarining o’xshash va ular o’rtasidagi farqlar misollar hamda ularning tahlili orqali o’rganildi. Shuningdek, bu birikmalarning har ikki tilda tutgan o’rni tahliliy jihatdan qiyoslangan. O’zbek va nemis tilidagi hokim va tobe munosabatlar, ularning kelishiklar orqali ifodalanishi misollar orqali yoritib berilgan.

References

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Leningrad, 1962. S-175.

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig, 1966. S-91.

Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov H.O‘zbek tili grammatikasi. II. tom, Sintaksis, Toshkent, 1976. 95-b.

Schendels E. Deutsche Grammatik. Moskau, 1982. S – 121.

Беньяминов JR Vergleichende Typologie der Deutschen und Usbekischen Sprache. Ташкент - «Учитель» - 1982 г.

Мирсагатов Т.С. Немецкая грамматика. Синтаксис (Vergleichend с dem Usbekischen). Ташкент - «Учитель» - 1980 г.

Downloads

Published

2021-02-26

How to Cite

Norkuziyeva, D. S. (2021). NEMIS VA O`ZBEK TILLARIDA FE’L QOLIPLI SO`Z BIRIKMALARI. Science and Education, 2(2), 444-449. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1082