RUX ISHLAB CHIQARISH ZAVODIDA HOSIL BO’LAYOTGAN ORALIQ MAHSULOTLARDAN KOBALTNI AJRATIB OLISH IMKONIYATLARINI O’RGANISH

Authors

  • Humoyun Komilovich Qarshiyev I.Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali
  • Ikrom Ismatilla o’g’li Shaymanov I.Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali

Keywords:

Co-Ni keki, Roskill, kobalt saqlagan oraliq mahsulotlar, H2SO4 sulfat kislotasi, gidrolitik cho’ktirish, sementatsiya, koagulyatsiya, alfa-nitroza-beta-naftolli, ksantogenat, shlippe tuzi, piryolyuzit, kuchli oksidlovchilar

Abstract

Dunyo bo’ylab 2021 – yilda 1.5 mlrd donaga yaqin smartfonlar sotilishi aytilmoqda. Elektromobil ishlab chiqarish 2025 yilga kelib esa 12 mln donani tashkil qilishi kutilmoqda. Roskill (muhim ahamiyatga ega bo’lgan materiallarni tahlil qiluvchi kompaniya) – 2020 yilda dunyo bo’yicha rafinirlangan kobalt metalini ishlab chiqarish 130 ming tonnani tashkil etgan bo’lsa unga bo’lgan talab 136 ming tonnani tashkil qildi. O’rtadagi kamomad 6 ming tonnani tashkil etdi. Bu kamomadni bartaraf etish uchun esa kobalt saqlagan yangidan yangi xomashyo resurslarini izlab toppish va uni qayta ishlashni talab etmoqda.

References

Минерально - сырьевые запасы кобальта в мире. http://infomine.ru/files/catalog/35/file_35_eng.pdf

Обзор мирового рынка кобальта https://marketpublishers.ru/lists/12092/news.html

Худяков И.Ф., Тихонов А.И., Деев В.И., Набойченко С.С. Металлургия меди, никеля и кобальта. Часть 2. Металлургия никеля и кобальта. Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 1977. — 262 с.

Н. В. Марченко, Е. П. Вершинина, Э. М. Гильдебрандт. Металлургия тяжелых цветных металлов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие 394 c

Л.А.Казанбаев, П.А.Козлов, В.Л.Кубасов, А.В.Колесников Гидрометаллургия цинка (очистка растворов и электролиз) /– М.: Издателский дом « Руда и Металлы» 2006 – 176 с

Ю.П.Романтеев В П Быстров Металлургия тяжелых цветных металлов Свинец. Цинк. Кадмий 573 c

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Qarshiyev, H. K., & Shaymanov, I. I. o’g’li. (2021). RUX ISHLAB CHIQARISH ZAVODIDA HOSIL BO’LAYOTGAN ORALIQ MAHSULOTLARDAN KOBALTNI AJRATIB OLISH IMKONIYATLARINI O’RGANISH. Science and Education, 2(3), 142-146. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1116

Issue

Section

Technical Sciences