UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA “GEOGRAFIYA” FANIDAN DARSLARNI TASHKIL ETISHDAGI BA’ZI MUAMMOLAR VA TA’LIM JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI

Authors

  • Maqsuda Sadriddin qizi Sayidova Qorako’l tuman 12-maktab
  • Gulnoza Ro’zimamatovna Bozorova Qorako’l tuman 12-maktab

Keywords:

O‘qituvchi maqomi, pedagogik texnologiya, geografik maydoncha, axborot texnologiyalari, kompyuter, proyektor, stend, internet

Abstract

Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida - “Geografiya” fanidan darslarni tashkil etishdagi ba’zi muammolar va ularning yechimi hamda ta’lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning istiqbollari haqida so’z boradi.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” to‘g‘risidagi Farmoni.

G‘ulomov P., Vahobov H., Baratov P., Mamatqulov M. Geografiya. 7-sinf uchun darslik. - Toshkent, - “O‘qituvchi”, 2017.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Sayidova, M. S. qizi, & Bozorova, G. R. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA “GEOGRAFIYA” FANIDAN DARSLARNI TASHKIL ETISHDAGI BA’ZI MUAMMOLAR VA TA’LIM JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI. Science and Education, 2(3), 269-273. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1137