AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINI YOSHLAR ONGIGA PSIXOLOGIK TA’SIRI

Authors

  • Malika Norkulovna Normatova Guliston davlat universiteti

Keywords:

ta’lim jarayoni, shaxs tarbiyasi, pedagog ta’lim, internet-texnologiyalari, dasturiy vosita

Abstract

Maqolada ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda internetdan foydalanish haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Yangi texnologiyalar bo‘yicha o‘qitish va ulardan foydalanish qobiliyatini shakllantirish xaqida fikrlar bayon qilingan.

References

Davletshin M., Do‘stmuhamedova Sh., Mavlanov M., .To‘ychieva S. «Yosh va pedagogik psixologiya» O‘quv metodik qo‘llanma Toshkent 2004.

Ahlidinov R.Sh. Maktabni boshqarish san’ati. Monografiya. - T.: Fan, 2006. –303 b.

Niyozov M.B. Axborot kommunikatsion texnologiyalarining o‘quvchilarga psixologik ta’siri // Zamonaviy pedagogika fanining dolzarb muammolari ilmiy maqolalar to‘plami. UzMU T: “Mumtoz so‘z” 2019 y 155-157 b

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Normatova, M. N. (2021). AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINI YOSHLAR ONGIGA PSIXOLOGIK TA’SIRI. Science and Education, 2(3), 287-290. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1140