BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHIDA TARBIYANING TUTGAN O’RNI

Authors

  • Hilola Abduraxmon qizi Shokirova Guliston Davlat Universiteti
  • Marg’iyona Ravshan qizi Xoshimova Guliston Davlat Universiteti
  • Mohinur Abdurahmon qizi Boboqulova Guliston Davlat Universiteti

Keywords:

ta’lim, tarbiya, rivojlanish, shaxs, oila, tashqi muhit, irsiyat, tug’ma qobiliyat

Abstract

Ushbu maqola bola shaxsining rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar hamda tarbiyaning shaxs kamolotiga ta’siri haqida bayon etilgan. Hozirgi shiddad bilan rivojlanib kelayotgan mamlakatimizning qay darajada yuksalishi, o’sib kelayotgan yosh avlodning ta’lim tarbiyasiga bevosita bog’liq hisoblanadi. Shaxsning kamolga yetishida nasl-irsiyat, ijtimoiy muhit, ta'lim-tarbiya muhim ahamiyatga ega. Rivojlanish kishidagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jarayon bo'lib, u barcha tug'ma va egallangan miqdor va sifat o’zgarishlarini o'z ichiga oladi.

References

F. Qodirova, Sh. Toshpo’latova, M. A’zamova Maktabgacha pedagogika T. : Ilm-ziyo. 2019-yil

Sodiqova Sh. A Maktabgacha pedagogika T. : Tafakkur bo’stoni

“Ilk qadam” davlat o’quv dasturi.

Ibuka Massari “Uchdan keyin kech” T. : Akademnashr 2019

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Shokirova, H. A. qizi, Xoshimova, M. R. qizi, & Boboqulova, M. A. qizi. (2021). BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHIDA TARBIYANING TUTGAN O’RNI. Science and Education, 2(3), 296-300. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1142