O'RTA TA'LIMDA YOSH AVLODNING AXBOROT MADANIYATINI VA UNING MAFKURAVIY DARAJASINI YAXSHILASHNING AHAMIYATI

Authors

  • Jamoladdin Aminovich Xajiyev Xorazm viloyati, Xonqa tumani, 39-maktab

Keywords:

informatika, axborot, kompyuter, internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, elektron kutubxonalar va kitoblar, raqamli audio-video-foto

Abstract

Ushbu maqolada o’quvchilar ongida informatikaning fan sifatidagi o’rni hamda uning boshqa tarmoqlarining maqsad va vazifalari haqida fikr bildirilgan. Shuningdek, o'rta ta'limning asosiy vazifalaridan biri yosh avlodga axborot madaniyatini va uning mafkuraviy darajasini har tomonlama yaxshilash to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan.

References

“Aхborot tехnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to`g`risida”. “Qishloq hayoti ” gazеtasi 03.06.05 y.

Farberman. B.L . “Ilg’or pedagogik texnologiyalar”. T: 2001 y.

Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo. Ucheb.posobie.- Toshkent. TDPU 2003. - 192 s.

Ismatilla Isoqov, Sindorqul Ibragimovich Qulmamatov. “Informatikani o’qitishda innovatsion texnologiyalar”. Ma’ruza matnlari.

Saidaxmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo’llash namunalari.-Toshkent : RTM 2000 yil.

Muradova N.K., Majidov R.R., Хayitmatov U.T., Maхmudova B.A. Kasbiy ta`lim uslubiyoti: O`quv qo`llanma. - T.: TDIU, 2006. - 360b.

Novosardova S.A., Gaynutdinova F.Х., Otajonov U.A. Mеtodika prеpodavaniyakursa “Informatika”: Uchеbnoе posobi е. − T.: TGEU, 2003.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Xajiyev, J. A. (2021). O’RTA TA’LIMDA YOSH AVLODNING AXBOROT MADANIYATINI VA UNING MAFKURAVIY DARAJASINI YAXSHILASHNING AHAMIYATI. Science and Education, 2(3), 316-322. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1146