TA’LIM JARAYONIDA CROCODILE ICT DASTURIDAN FOYDALANISH

Authors

  • Sherzod Xazratqulovich Mavlonov Guliston davlat universiteti
  • Botir Baxtiyor o‘g‘li Abdullayev Guliston davlat universiteti

Keywords:

axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik dasturiy vositalar, ta’lim tizimi, virtual tajriba

Abstract

Maqolada ta’lim tizimida samaradorlikka erishishning muhim omillaridan bo‘lgan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturiy vositalaridan biri bo‘lgan Crocodile ICT dasturi va ularning imkoniyatlari haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Bugungi kunda pedagogik dasturiy vositalar yordamida kasbiy bilimlarni berish xaqida fikrlar bayon qilingan.

References

Tojiyev M. va boshqalar. Ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. –T.: 2001. – 148 b.

Zakirova F.M., Muxamedxanov U., Sharipov Sh. Elektron o‘quv-metodik majmualar va ta’lim resurslarini yaratish metodikasi. Metodik qo‘llanma.– T.: OO‘MTV, 2010.-64 b.

Begbo‘tayev А. У. Malaka va kasbiy bilimlarni oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini tatbiq etishni takomillashtirish // “Murabbiy mahorati” ilmiy-metodik, ommaviy-ma‘rifiy jurnal 2016-yil 3-son, Toshkent-2016, 11-13 bet.

https://tami.uz/matnga_qarang.php?id=467

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Mavlonov, S. X., & Abdullayev, B. B. o‘g‘li. (2021). TA’LIM JARAYONIDA CROCODILE ICT DASTURIDAN FOYDALANISH. Science and Education, 2(3), 323-327. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1147