БОЛАНИНГ МАКТАБ ТАЪЛИМИГА АҚЛИЙ ТАЙЁРЛИГИ

Authors

  • Шахноза Абдурахимовна Досбоева НамДУ

Keywords:

ақлий тайёргарлик, мактаб, билим, билим сифати

Abstract

Мактабга ақлий тайёрликнинг мухим таркибий қисми мактабга ўқишга кираётган болада атроф, дунё хақида етарлича кенг билиш бойлигининг мавжуд бўлишидир. Билимларнинг бу фонди ўқитувчи ўз ишини ташкил этишда таянадиган зарур асос хисобланади. Болани мактабга ақлий тайёрлигида болалар эгаллаган билимларнинг сифати ахамиятлидир.

References

Ғозиев Э.Ғ. Муомала психологияси. Т. 2002 йил Каримова В.М., Акрамова Ф. Психология (ўқув қўлланма). – Тошкент: 2002. - 57б.

Каримова В.М., Ўзбек ёшларида оила тўғрисидаги ижтимоий тасаввурлар шаклланиши :Психол.фан.док.дис.:19.00.05.-Т.:ФарДУ,1994. -84 б

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Досбоева, Ш. А. (2021). БОЛАНИНГ МАКТАБ ТАЪЛИМИГА АҚЛИЙ ТАЙЁРЛИГИ. Science and Education, 2(3), 348-351. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1152