MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TABIATGA MUHABBAT HISSINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Authors

  • Iroda Najmiddin qizi Xasanova NamDU

Keywords:

tabiat, pedagogik muammo, muhabbat hissi, maktabgacha ta’lim muassasasi

Abstract

Bizga ma’lumki maktabgacha ta’lim muassasalari uzluksiz ta’limning asosiy negizini tashkil etadi. Mustaqillik yillarida malakali tarbiyachi va pedagog kadrlarni ustuvor ravishda tayorlashda alohida e’tibor berilishi natijasida uning samaradorligi oshdi. Maktabgacha ta’lim dasturlari qayta ishlandi. Zamonaviy o’quv – uslubiy qo’llanmalar texnik vositalar o’yinchoqlar ishlab chiqildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy, ruxiy, jismoniy, shaxsiy, madaniy rivojlanishiga alohida e’tibor qaratildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ma’naviy – axloqiy jihatdan tarbiyalash uchun pedagogik shart sharoitlar yaratildi. Ilmiy – tadqiqot ishlari amalgam oshirildi.

References

Yoshlarni ma’anviy tarbiyasi. (darslik). Ergashev Q. T.: Ma’naviyat nashriyoti. 1999.

G’ulomov A.K. Nutq o’stirish mashg’ulotlari. (o’quv qo’llanma). T.: “O’qituvchi”. 1995. 160 bet.

Hasanov R. Tasviriy san’at o’qitish metodikasidan amaliy mashg’ulotlar. T.: 2006. 71 bet.

Hasanboyev J va boshqalar.Pedagogika. (Pedagogika nazariyasi va tarixi). (darslik). T.: 2011. 456 bet.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Xasanova, I. N. qizi. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TABIATGA MUHABBAT HISSINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. Science and Education, 2(3), 352-356. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1154