“NEFTNI QAYTA ISHLASH” MAVZUSINI O`QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Authors

  • L.M. Qurbanova Jizzax politexnika instituti
  • Z.S. Mullajonova Jizzax politexnika instituti
  • Sh.K. Toshboyeva Guliston davlat universiteti

Keywords:

Inovasion ta’lim, jahon amaliyoti, salohiyat, tafakkur, texnologiya, klaster, kreking, katalitik, termik, energetik baza, kauchuk, sirt-aktiv

Abstract

Innovatsion pedagogik texnologiyalar talabalarning dunyoqarashini o`stirishda, mustaqil musohaza yuritishga, o`z fikrlarini bildirishga, izlanuvchanlikka, yangiliklar yaratuvchanlik qobiliyatini oshirishga, o`ziga ishonch ruhida tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar hatto jahon amaliyotida keng qo`llanillganligi haqida yoritilgan. Inovasion pedagogik texnologiya turlari va usullari shakllanayotgan bilim va ko`nikmalar o’quv mashg’ulotlari shakli hamda unda qo`llanilayotgan usullarning xususiyatiga bog`liqligi yoritilga.

References

B.N.Xamidov, S.F.Fozilov, B.SH.Saydaxmedov, B.N.Mavlonov. Neft va gaz kimyosi. T. “O’zbekiston” 2014.

N.G.Raxmatullaev va boshq. “Kimyo o’qitish metodikasi” T. “O’qituvchi” 2015.

F.Zakirova va boshq. Elektron o’quv-metodik majmualar va ta’lim

resurslarini yaratish metodikasi. Metodik qo’llanma, T.:OO’MTV, 2010.

The Physicochemical and Textural Characteristics of Catalysts in the Catalytic Aromatization Reaction of Propane- Butane Fractions. N.I. Fayzullaev*., S.Yu. Bobomurodova., L.M. Kurbanova., А.Yu. Buronov. International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 4, (2020), pp. 888 – 896.

Ниёзова, Д. Б., Кодирова, Н. К., Курбанова, Л. М., Акбаров, Х. И., & Каттаев, Н. Т. (2019). Синтез и физико-химические свойства хитозан-кремнеземных нанокомпозиционных материалов. Universum: химия и биология, (6 (60)). Москва июнь 2019. p.67-72.

Исомиддинов Ж. Қ., Қурбанова Л. М., Фармонова Д. Ф. Изофтал кислотанинг палладий комплекси катализаторлари иштирокида винил эфирлари синтези //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1.

Hakberdiev, S. M., Talipov, S. A., Dalimov, D. N., & Ibragimov, B. T. (2013). 2, 2′-Bis {8-[(benzylamino) methylidene]-1, 6-dihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthalen-7 (8H)-one}. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(11), o1626-o1627.

Хакбердиев Ш. М., Тошов Х. С. Моделирование реакции конденсации госсипола с о-толуидином //ББК 74.58 G 54. – С. 257.

Khamza, Toshov, Khakberdiev Shukhrat, and Khaitbaev Alisher. "X-ray structural analysis of gossypol derivatives." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 460-463.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Qurbanova, L., Mullajonova, Z., & Toshboyeva, S. (2021). “NEFTNI QAYTA ISHLASH” MAVZUSINI O`QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Science and Education, 2(3), 362-366. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1156