ХХ АСР БИРИНЧИ ЯРМИДА АҚШ ВА ЎЗБЕК АДАБИЁТЛАРИДА АЁЛЛАР ОБРАЗЛАРИ (Т.ДРАЙЗЕР ВА А.ҚОДИРИЙ АСАРЛАРИ МИСОЛИДА)

Authors

  • Сабоат Шукуруллаевна Урунова Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

Keywords:

Поэтика, руҳият, фожия, асар моҳияти, бадиий ўзига хослиги, тақдир қурбони, аёллар тақдири, суянчиқ излаш, андишалик, ахлоқ тамойили

Abstract

Ушбу мақолада америкалик Теодор Драйзер ва ўзбек романтик мактабининг асосчиси Aбдулла Қодирий каби йигирманчи асрнинг биринчи ярмидаги таниқли ёзувчиларнинг аёл образларини яратиш маҳорати қиёсий равишда кўриб чиқилган. Таҳлил учун Т.Драйзернинг "Керри опа" ва "Женни Герхардт" романлари, шунингдек, A.Қодирийнинг "Ўтган кунлар" ва "Қурбонгоҳдан чаён" романлари асос бўлди.

References

Каримов И.А. Ватан саждагох каби муқаддасдир.- Т.: Ўзбекистон, 1995.

Дима Александр. Сравнительное литературоведение. М., 1983.

Сулаймонова Ф.К. Шарқ ва Ғарб. Т., Фан, 1997.

Саидов У.Шарқ ва Ғарб. Т., Янги аср авлоди, 2008.

Абдулла Қодирий. Ўтган кунлар,Ўқитувчи. -Т.: -1980.

Абдулла Қодирий. Меҳробдан чаён. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Т., 1974.

Мирзаев С. Ҳаёт ва адабиёт (илмий асарлар, публистик мақолалар), - Т.: Шарқ, 2001.

Теодор Драйзер. Женни Герхардт. – Т.: Ёш гвардия, 1982.

Теодор Драйзер. Бахтиқаро Керри. – Т.: Шарқ НМАК, 2007.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Урунова, С. Ш. (2021). ХХ АСР БИРИНЧИ ЯРМИДА АҚШ ВА ЎЗБЕК АДАБИЁТЛАРИДА АЁЛЛАР ОБРАЗЛАРИ (Т.ДРАЙЗЕР ВА А.ҚОДИРИЙ АСАРЛАРИ МИСОЛИДА). Science and Education, 2(3), 396-402. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1163