MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING IQTISODIY, MA’NAVIY VA MADANIY TARAQQIYOTI

Authors

  • Nasiba Ro’ziboyevna Haydarova Termiz shahar Al-Hakim at-Termiziy nomidagi 1-sonli viloyat yosh fizik-matematiklar maktab-internati
  • Maftuna Muxtorjon qizi Mamadaliyeva Andijon Davlat Universiteti

Keywords:

Iqtisodiy islohotlar, strategik maqsadlar, xususiylashtirish, kichik va oʻrta biznes, agrar islohotlar, bozor infratuzilmasi, mashinasozlik sanoati, yoqilgʻi mustaqilligi, gʻalla mustaqilligi, ma'naviy islohotlar, ma'naviy merosni tiklash, diniy qatriyatlar, madaniyat ravnaqi, kadrlar tayyorlash milliy dasturi, milliy istiqlol gʻoyasi

Abstract

Maqolada, Mustaqillik yillarida iqtisodiy hayotimizda roʻy bergan yangilanish, tub oʻzgarishni yoritishga kirishar ekanmiz, avvalo, eski mustabid tuzumdan bizga qanday iqtisodiyot meros qolganligini eslaylik. Oʻzbekiston qaramlik davrida oʻz tabiiy boyliklariga, yer suv, oʻrmon va boshqa resurslariga oʻzi egalik qila olmasdi, iqtisodiy taraqqiyot yoʻlini o‘zi belgilay olmas edi. Mustaqillik yillarida esa bular yaxshi tomonga rivojlanganligi haqida so’z boradi.

References

Karimov I.A. Oʻzbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. - T.: O'zbekiston. 2011

Sodiqov H., Shamsuddinov R., Ravshanov P., Usmonov Q. O‘zbekistonning yangi tarixi. 1 - kitob. Turkiston chor Rossiyasi mus tamlakachilik davrida. -T.: Sharq. 2000

Jo'rayev M., Nurullin R. va boshqalar. Oʻzbekistonning yangi tarixi. II kitob. Oʻzbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. -T. : Sharq. 2000

Jo'rayev N., Fayzullayev T. Oʻzbekistonning yangi tarixi III kitob. Mustaqil O'zbekiston tarixi. -T.: Sharq. 2000.

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Haydarova, N. R., & Mamadaliyeva, M. M. qizi. (2021). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING IQTISODIY, MA’NAVIY VA MADANIY TARAQQIYOTI. Science and Education, 2(3), 425-428. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1166