Ortodontik stomatologiyada еlaynerlarning qo’llanishi va boshqa ortodontik qurilmalar bilan qiyosiy farqlari

Authors

  • Isroil Umidovich Saidov Toshkent davlat stomatologiya instituti

Keywords:

elayner, briket, vinir, tish yoyi, kappa, bruksizm, polimer, keramika, chakka-pastki jag’ bo’g’imi, ortodontiya

Abstract

Ushbu maqolada tish qatorlarini egriligi sabablari va ularni zamonaviy texnalogiyalar asosida tekislash, shuningdek, elayner va uning ishlash mexanizmi haqidagi actual ma’lumotlar yoritilgan. Maqola o’z ichiga turli ortodontik moslamalar ustida olib borilgan amaliyotlar va tegishli xulosalarni o’z ichiga olgan.

References

Sandra Tai, Clear Aligner Technique / Quintessence Publishing Co, Inc.,[2018]

Birte Melsen, Adult Orthodontics / Blackwell Publishing Ltd. [2012]

William R.Proffit, Henry W. Fields, David M. Sarver/ Современная Ортодонтия / МЕДпрессинформ [2019]

Ортодонтия / В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр / Харьков: «СИМ», 2013г.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Saidov, I. U. (2021). Ortodontik stomatologiyada еlaynerlarning qo’llanishi va boshqa ortodontik qurilmalar bilan qiyosiy farqlari. Science and Education, 2(8), 364-368. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1768

Issue

Section

Technical Sciences