Umumiy va o’rta maxsus ta’lim maktablarida fizika fanini o’qitishda PISA testlaridan foydalanishning ahamiyati

Authors

  • B.Y. Muratbaeva Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Keywords:

ta’lim jarayoni, fizika, pisa, savodxonlik, o’zlashtirish

Abstract

Maqolada fizika darslarida pisa testlaridan foydalanishning afzalligi haqida fikrlar bayon etilgan.

References

Mirzaxmedov B.va boshqalar. Fizika o’qitish metodikasi. I qism: 2017.

Mirzaxmedov B. va boshqalar. Fizika o’qitishda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Toshkent, 2018.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Muratbaeva, B. (2021). Umumiy va o’rta maxsus ta’lim maktablarida fizika fanini o’qitishda PISA testlaridan foydalanishning ahamiyati. Science and Education, 2(8), 472-475. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1777