Рақамли технологияларни жорий этиш орқали ички аудитни такомиллаштириш

Authors

  • Ш.А. Хусаинов Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби
  • Ж.М. Кушматов Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

Keywords:

ички аудит, рақамли аудит, молиявий маълумотлар, ишлаб чиқариш, аудит процедуралари

Abstract

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган тавсиялар акциядорлик жамиятининг корпоратив тизимидаги ички аудит хизматини халқаро ички аудит стандартлари асосида такомиллаштириш жараёнида қўлланиладиган усулларни тизимлаштириш ва асослашда, ички аудит хизматининг ишчи ҳужжатлари шаклларини ишлаб чиқишда, текшириш натижаларини ички аудит ҳисоботларида акс эттиришда, ички ҳамда иқтисодий рискларни аниқлашда йўриқнома сифатида хизмат қилиши билан изоҳланади.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 ноябр кунги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6119-сонли фармони.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 май кунги “Ички аудит хизмати ходимларини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 280-сонли қарори.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябр кунги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли фармони.

Ўзбекистон Республики Президентининг 2020 йил 26 мартдаги “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5975-сонли фармони.

Тулаходжаева М.М. Ўзбекистон Республикасида молиявий назорат тизими. Монография.- Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 1998-176 б.

Хасанов Б.А., Алибоев З.А., Зокирова М.Ш. Ички аудитни автоматлаштириш асослари. - Т.: Фан, 2003. - 162 б.

Аhmadjonov K.B., Yakubov I.I. Audit asoslari. Darslik. - T.: Iqtisod-moliya, 2010 - 288 b.

Мусаев Ҳ.Н. Аудит. Дарслик. Т.: Молия, 2003- 220 б.

Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Аудит. - М.: Магистр, 2009 - с.33.

Жминько С.И., Швырёва, М.Ф. Сафонова О.И. Внутренний аудит.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Хусаинов, Ш., & Кушматов, Ж. (2021). Рақамли технологияларни жорий этиш орқали ички аудитни такомиллаштириш. Science and Education, 2(8), 623-630. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1791