Агротуризм Ўзбекистонда истиқболли йўналишлар бири сифатида ҳамда соҳа учун кадрлар тайёрлаш зарурияти

Authors

  • Отабек Сиддиқович Қаҳҳоров Бухоро давлат университети
  • Ойбек Олимович Сайфуллоев Бухоро давлат университети
  • Мирали Муҳаммеджанович Ҳамроев Бухоро давлат университети

Keywords:

туризм, агротуризм, инновация, сайёҳ, инвестиция, ички туризм, аҳоли бандлиги, кадрлар муаммоси, туристик хизматлар

Abstract

Ушбу мақолада туризм саноати, унинг мамлакатлар иқтисодиётидаги ўрни, шунингдек туризм саноатининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланувчи агротуризм, унинг тарихи, ривожланиш босқичлари кабилар ёритилган. Агротуризмнинг асосий хусусиятлари ва моделлари санаб ўтилган. Агротуризм моделлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари кўрсатилган. Ўзбекистонда агротуризм соҳасининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинган. Ўзбекистонда агротуризм ривожи учун олиб борилаётган ва қилиниши керак бўлган ишлар баён этилган. Ўзбекистон шароитида агротуризм ривожи олдидаги муаммолар ҳамда уларнинг ечимлари бўйича тавсиялар келтирилган.

References

Казначеева С.Н., Челнокова Е.А., Коровина Е.А. Агротуризм как одно из перспективных направлений индустрии туризма // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2017. - № 3-2. - С. 248-252;

Ковалевская В.В., Агротуризм - новый вид туризма? / В. В. Ковалевская. - Текст : непосредственный // Проблемы современной экономики : материалы I Междунар. науч. конф. - Челябинск : Два комсомольца, 2011. - С. 177.

Khamraev Z.M, Kakhkhorov O.S. (2020). Analysis of the processes of development of foreign trade in Uzbekistan. Scientific Reports of Bukhara State University. Vol. 3: Iss. 2, P. 235-245.

Kakhkhorov O.S. (2017). The main approaches to management effectiveness evaluation in educational institutions. The Way of Science. № 2 (36). P. 127.

Қаҳҳоров О.С., Адизов Б.И. (2019). Олий таълим муассасалари битирувчилари рақобатбардошлиги: тушунчалар, фикрлар, қарашлар. Жамият ва Бошқарув. №1 (83), 115-117-бетлар.

Sayfulloev O.O. (2020). Agrotourism as one of the prospective direction of the tourist industry. The American Journal of Social Science and Education Innovations. Vol. 2, Issue 09-39, pp. 254-259.

Қаҳҳоров О.С., Сайфуллоев О.О. (2021). Агротуризм соҳасида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг муаммолари ва истиқболлари. Scientific progress. - Т. 2. - №. 3. - С. 667-674.

Қаҳҳоров О.С., Сайфуллоев О.О. (2021). Ўзбекистонда агротуризм - асосий муаммолар, хусусиятлар, ислоҳотлар ва соҳа учун кадрлар тайёрлаш зарурияти. Science and Education. - T.2. - №.3 - С. 354-366.

Қаҳҳоров О.С., Сайфуллоев О.О. (2021). Агротуризм соҳасида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари. Scientific progress. - Т. 2. - №. 3. - С. 964-971.

Каххоров О.С. (2017). Современные тенденции в подготовке кадров-экономистов в системе образования Узбекистана. Современные тенденции в науке и образовании. С. 126-128.

Каххоров О.С. (2017). Формирование резерва современных руководящих кадров в системе образования. Наука и Мир, 2:2, С.28-31.

Каххоров О.С. (2017). Подходы и способы оценки эффективности управления образовательных учреждений. Экономика и предпринимательство. №1, С. 1037-1041.

Каххоров О.С. (2016). Зарубежный опыт по созданию механизмов поддержки исследовательских работ в системе подготовки кадров. Наука и образование: проблемы и тенденции развития. №1, С. 97-102.

Қаҳҳоров О.С., Наимов А.Х., Сайфуллоев О.О. (2021). Агросаноат мажмуасига инвестицияларни жалб қилишнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда соҳа учун кадрлар тайёрлаш масалалари. Scientific progress. 2:4, 4-12 бетлар.

Қаҳҳоров О.С., Наимов А.Х., Сайфуллоев О.О. (2021). Агросаноат мажмуаси корхоналарини инвестицион фаолияти самарадорлигини ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш йўллари. Scientific progress. 2:4, 13-21 бетлар.

Қаҳҳоров О.С., Наимов А.Х., Сайфуллоев О.О. (2021). Қишлоқ хўжалиги тармоғида инвестицион жараёнларнинг эконометрик таҳлили ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш истиқболлари. Scientific progress. 2:4, 22-31 бетлар.

Khamidov O.Kh., Kakhkhorov O.S. (2020). The specific areas of strategic management of higher educational institutions. Scientific Reports of Bukhara State University. Vol. 3 : Iss. 4, P. 280-289.

Kahhorov O.S. (2020). Higher education management features based on innovation. Scientific Reports of Bukhara State University: vol. 4, iss. 1, p. 301-310.

Kakhkhorov O.S. (2020). The theoretical basis of strategic management of higher education system. Scientific reports of Bukhara State University. 3:4, P. 290-302.

Khamidov O.K., Kahhorov O.S. (2020). Prospects of monitoring graduates’ employment in digital technologies. Scientific Reports of Bukhara State University. 4:5, P. 268-273.

Stanco L., Shaydullaev Sh., Khamidov O., Augustinova A., Damasek L., Bek T., Kmosek M. (2017). In the footsteps of Euthydemus. Preliminary report for Archaeological Survey in the Baysun District (South Uzbekistan), Season 2018. Studia Hercynia. No. 1, pp. 141-72.

Inoyatova S.A., Khamidov O.Kh. (2018). ICT in Uzbekistan Tourism: analysis of online customer reviews. Scientific Conference “Problems and prospects of tourism development for the population in need of social protection”. pp. 10-12.

Stanco L., Shaydullaev Sh., Bendezu-Sarmiento J., Lhuillier J., Kysela J., Shaydullaev A., Khamidov O., Havlik J., Tlusta J. (2016). Preliminary Report on the Excavations at Burgut Kurgan in 2015. Studia Hercynia, XX (2), pp. 86-111.

Sayfutdinov Sh., Khamidov O., Sobirov B. (2015). Implementation of up-to-date experience of the world in the tourism sector of Uzbekistan, with the current innovative technologies and adjustable suggestions: case of Uzbekistan. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 5:8, pp. 84-107.

Sobirov B.B., Khamidov O., Pardaev O.M., Ramos-Ramos S., Soliev M.B., Negmatov B.M. (2015). The role of social media, user generated platforms and crowd sourcing in the development of tourism destinations Journal of Hospitality Management and Tourism. Vol. 6 (4), pp. 30-38.

Khamidov O. (2017). New Stage of Tourisim Development in Uzbekistan: Actual Problems and Perspectives. World Scientific News. 86:3, pp. 134-149.

Khudoykulov K., Khamidov O. (2015). Testing Capital Assert Pricing Model (CAPM) on the Emerging Markets of the Europe. Spanish Journal of Rural Development. Vol. VI (3), pp. 1-8.

Augustinova A., Stanco L., Damasek L., Kolmacka T., Khamidov O., Shaydullaev Sh. (2017). Archaeological Survey in the Oases of Maydon and Goz in the Piedmont of the Kugitang Mountains (South Uzbekistan) - Preliminary report for season 2017. Studia Hercynia. No. 2, pp. 139-159.

Khamidov O.Kh., Rakhimov J.J. (2021). Implementing economic clustering in Uzbekistan’s tourism industry. Middle European Scientific Bulletin. 12, pp. 113-119.

Хамидов О.Х. (2016). Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришни бошқаришни такомиллаштириш: муаммо ва ечимлар. Монография. Т.: IQTISODIYOT нашриёти.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Қаҳҳоров, О. С., Сайфуллоев, О. О., & Ҳамроев, М. М. (2021). Агротуризм Ўзбекистонда истиқболли йўналишлар бири сифатида ҳамда соҳа учун кадрлар тайёрлаш зарурияти. Science and Education, 2(8), 642-655. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1793