Ўзбекистонда самарали солиқ маъмуриятчилиги тизимини шакллантириш методологияси хусусида

Authors

  • Кенжаев Неъматулло Иватович Тошкент молия институти

Keywords:

солиққа тортиш, солиқ маъмуриятчилиги, самарали солиқ маъмуриятчилиги тизими, солиққа тортиш режими, солиқ маъмуриятчилиги восита ва усуллари, солиқ имтиёзлари ва преференциялари

Abstract

Мақолада мамлакатимизда солиқ тизими модернизациясининг ҳозирги босқичи ва истиқболларида самарали солиқ маъмуриятчилиги тизимини шакллантириш методологияси аҳамияти ўсганлигининг сабаблари ҳамда янги жиҳатларини ёритишга ҳаракат қилинган. Жаҳон солиқ амалиёти ва солиқ маъмуриятчилигининг замонавий трендлари тажрибаларини ўзлаштириш асосида унинг самарали восита ва усулларини қўллаш хусусиятлари ва вазифалари баён этилган. Миллий иқтисодиёт ривожланиш истиқболларида самарали солиқ маъмуриятчилиги тизимини шакллантириш йўналишлари асослаб берилган.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғриси»даги ПФ-4947-сон Фармони. - www.lex.uz

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5837-сонли фармони, 2019 йил 26 сентябрь.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги ПҚ-4389-сон қарорига 1-илова”Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси”нинг 3-боб, 3.3-банди.

Алиев А.М. Совершенствование механизма налогообложения / автореферат на соискание ученой степени к.э.н. - М.: 2011. - 21 с.

Савченко Н.Б. Совершенствование платежной дисциплины в механизме налогообложения предпринимательской деятельности / автореферат на соискание ученой степени к.э.н. - М.: 2011. - 27 с.

Шлянкевич С.В. Усиление контрольной функции налогов в современном механизме налогообложения / автореферат на соискание ученой степени к.э.н. - М.: 2012. - 29 с.

Алиев Х.Б. Развитие налогового контроля в РФ / автореферат на соискание ученой степени к.э.н. - М.: 2012. - 23 с.

Ваҳобов А., Жўраев А. Солиқлар ва солиққа тортиш. - Т.: Шарқ, 2019. - 448 б.

Ниязметов И. “Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш” мавзусидаги докторлик диссертацияси Автореферати. Т.: БМА, 2018.-70б.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

Иватович, К. Н. (2021). Ўзбекистонда самарали солиқ маъмуриятчилиги тизимини шакллантириш методологияси хусусида. Science and Education, 2(8), 669-678. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1795