Ona tili fanini o‘qitishda STEAM yondashuv

Authors

  • Mahliyo Ibraximjanovna Djakbarova Samarqand davlat universiteti

Keywords:

STEAM, atoqli otlar, atoqli otlarning turi va imlosi, imlo lug’at, bilim, ko‘nikma, malaka, kompetensiya

Abstract

Ona tili fanini o‘qitishda o‘quvchilarda STEAM yondashuv asosida tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalarini shaklantirish. 6-sinf “Atoqli otlar” mavzusi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar shakllantirishning yangicha yondashuvini tavsiya qilish.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5712-son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “Oʻzbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni.

Xalqaro tadqiqotlarda o`quvchilarning o`qish savodxonligini baholash. Ona tili va adabiyot fani o`qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo`llanma. -T.: Sharq, 2019-y.

Djenis Van Kliv. STEAM fanlar blikidagi fanlar kesimida 200ta tajriba. Qo`llanma. -Moskva: 1995-y.

N.Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov, D.Nabiyeva. Ona tili. Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. -T.: 2017-y.

Downloads

Published

2021-09-26

How to Cite

Djakbarova, M. I. (2021). Ona tili fanini o‘qitishda STEAM yondashuv. Science and Education, 2(9), 292-296. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1849