Pedagogik kompetentlikning: nazariy va amaliy tahlili

Authors

  • Rahmonova Abduqodir qizi Zarnigor Sirdaryo viloyati, Shirin shahar, 4-maktab
  • Oyatillox Alisher o’g’li Egamberdiyev Farg’ona davlat universiteti
  • Orzigul Ma’rufjon qizi Sotvoldiyeva Farg’ona davlat universiteti

Keywords:

pedagogika, ta’lim tizimi, nazariya va amaliyot, strategiya, metodika, kompetensiya, professionallik

Abstract

Pedagogik kompetentlik o’qituvchilik faoliyatini sifatli tashkil etilishini ta’minlovchi omil sifatida haraladi. Bugunda o’qituvchining kompetentligi qaysi mezonlar bilan belgilanishin o’rganish muxim bo’lmoqda. Maqolada kompetensiya va kompetentlik tushunchalari, ular o’rtasidagi o’xshashlik va farqlar ko’rsatib berilgan. Kasbiy pedagogik kompetensiyalarning turlari izohlangan. Pedagogik kompetentlik shakllanish bosqichlari tavsiflab berilgan.

References

"O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar Strategiyasi to’g’risida" 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.

Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-qunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’qrisida O’zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2017 yil 6 aprel, 187-son.

Тожибоева, Г. Р. (2020). Психолого-педагогическая компетентность учителя начальных классов. Science and World, 1(77), 32-33.

Эрназарова Г. О., & Исламова М. Ш. (2019). Совершенствование подготовки к профессии учащихся профессиональных колледжей на основе акмеологического подхода. Pedagogy & Psychology Theory and practice International Scientific Journal, 6(26), 52-55.

Золотых, Н. В., & Хайтметов, Р. К. (2020). Условия формирования компетентности будущего педагога в личностно-развивающей воспитательной деятельности. Academic Research in Educational Sciences, 1(2), 113-119.

Тажибоева, Г. Р. (2020). Социальные проблемы и переспективы интеграционого обучения. Журнал научных и прикладных исследований, 1, 54-55.

Downloads

Published

2021-09-26

How to Cite

Zarnigor, R. A. qizi, Egamberdiyev, O. A. o’g’li, & Sotvoldiyeva, O. M. qizi. (2021). Pedagogik kompetentlikning: nazariy va amaliy tahlili. Science and Education, 2(9), 309-314. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1851