Musiqa madaniyati darslarida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash mazmuni

Authors

  • Miyrbek Paluaniyazov O’zbekiston davlat san’at va madaniyat Nukus filiali

Keywords:

Kadr tayorlash, pedagogika, musiqa, ta’lim, texnologiya, mahorat, o’qituvchi

Abstract

Innovatsion faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish munosabati bilan ta’lim jarayoniga ilg’or pedagogik texnologiyalarni kiritishda eng muhimi o’quvchilami ushbu faoliyatga tayyorgarligi va qiziqishlarini inobatga olish va kerakli texnologiyani tanlash hisoblanadi.

References

Uzviylashtirilgan Davlat Ta’lim Standard va o’quv dasturi. Musiqa. - Toshkent, 2010 - yil.

Yo’ldoshev Sh, Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. - Toshkent, Fan, 2001 - yil.

Ishmuhammedov R, Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, - Fan, 2008 - yil.

Tolipova Sh. Pedagogik texnologiyalar - do’stona muhit yaratish omili. - Toshkent, YUNIREF, RTM, XTB, 2005 - yil.

Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o’qituvchisining psixologiyasi. - Toshkent, - O’zbekiston, 1999 - yil.

Sharipova G. Musiqa o’qitish metodikasi. TDPU, 2004 - yil.

Downloads

Published

2021-09-26

How to Cite

Paluaniyazov, M. (2021). Musiqa madaniyati darslarida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash mazmuni. Science and Education, 2(9), 364-368. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1858