Oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan ziravorlar va ularning turlari

Authors

  • Iqbol Baxodirovna Savriyeva Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

chinnigullar, qora murch, muskat yong’og’i, xantal, zanjabil, yulduzli qizilmiya, qizilmiya, tomat pastasi, mayonez, sirka

Abstract

Ilmiy maqolada asosan o’rta osiyo mamlakatlarida mashhur zirovorlar va ularning qo’llanilish usullari, mahsulotlari haqida fikrlar keltirilgan. Oziq - ovqat mahsulotlarini ikkilamchi bozorlarga chiqarishda qo’shimcha va xaridorgirligini ham oshirishda kerakli bo’ladigan zirovorlar va quritilgan ko’katlar ularning xossalari va foydali xususiyatlari haqida tahliliy natijalar yoritilgan.

References

Васиев М.Г. Васиева М.А. Сырье и материалы отраслей производства пищевых продуктов. - Бухара, 1998. -305 с.

Васиев М.Г., Васиева М.А., Мирзаев Ж.Д. Нон, макарон ва қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқариш тармоқларида қўлланиладиган хом ашё ва материаллар. -Тошкент: Меҳнат -2002. 194 б.

Васиев М.Г., Васиева М.А., Шарипова Г.Ж., Мирзаев Ж,Д, Дон маҳ-сулотларини қайта ишлаш тармоғларида қўлланиладиган хом ашё ва материаллар. Маъруза матнлари. -Бухоро, 2004. - 194 б.

Васиев М.Г., Васиева М.А. Технология производства ржаного ферментированного солода в условиях хлебопекарного предприятия. Республиканская научно-техническая конференция «Научно-практичес-кие основы переработке сельхозсырья». - Бухара, 1996. -с.143.

Лабораторный практикум по общей технология пищевых производств. Под редак. проф. Л.П.Ковальской. -М.: Агропромиздат, 1991. -335 с.

Исследование продовольственных товаров. /Боровикова Л.А., ГриммА.И., Дорофеев А.Л. и др. -М.: Экономика, 1980. -336 с.

Озиқ-овқат бўйича меъёрий ҳужжатлар (ГОСТлар, Ўзбекистон Республикаси стандартлари ва техник шартлари).

Downloads

Published

2021-10-25

How to Cite

Savriyeva, I. B. (2021). Oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan ziravorlar va ularning turlari. Science and Education, 2(10), 97-103. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1881

Issue

Section

Technical Sciences