Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv muammolari

Authors

  • Oybek Ahmadjonov Qo‘qon universiteti
  • Axrorjon Abdullayev Qo‘qon universiteti
  • Muhriddin Mamayusupov Qo‘qon universiteti
  • Oybek Umarjonov Qo‘qon universiteti

Keywords:

Raqamlashtirish, Sanoat 4.0, Etakchilik, Boshqaruv malakasi, KO‘B transmilliy kompaniyalarga qarshi

Abstract

Sanoat 4.0, raqamlashtirish va sun’iy intellekt-bu innovatsion kelajakda kompaniyalarning raqobatbardoshligiga ta’sir ko‘rsatadigan eng ko‘p tilga olinadigan omillar. Ushbu tadqiqot sanoat kompaniyalarini boshqarish nuqtai nazaridan ushbu sohalar o‘rtasidagi aloqalarni yoritadi, muammolarni nazariy va amaliy nuqtai nazardan ochib beradi. Eng muhim savollar: tashkilotlar raqamli kelajakka qay darajada tayyorlanmoqda? Ko‘p millatli kompaniyalar (MNK) va kichik va o‘rta korxonalar (KO‘B) muammolari o‘rtasida qanday farqlar seziladi? Menejerlar o‘zgarishga qanday tayyorlanishadi va "aqlli" texnologiyalar kontseptsiyasini yodda tutganlarida qanday o‘zgarishlar qilmoqdalar? Ushbu tadqiqot 2018–19 yillarda MNC va KO‘Bning 195 yuqori rahbarlari bilan tuzilgan chuqur intervyular yordamida o‘tkazilgan sifatli tadqiqot natijalarini ko‘rsatadi (javoblarni tahlil qilish uchun NVivo 12 ishlatilgan). Natijalar shuni ko‘rsatadiki, menejerlar favqulodda qiyinchiliklarni ko‘rsalar ham, his qilsalar ham, ular texnik ishlanmalardan tashqari qo‘shimcha talablar bilan shug‘ullanmaydilar. Inson muammolarini hal qilish eng jiddiy vazifadir; ammo, menejerlar bu muammolar bilan bog‘liq qarorlarni doimiy ravishda kechiktirishadi. Umuman olganda, hatto eng yirik kompaniyalarda ham menejerlar raqamli kelajakka tegishli bo‘lgan o‘zgarishlarga yoki yangi rahbarlik uslublariga tayyorgarlik ko‘rmagan.

References

European Commission, 2016. SBA Fact Sheet (Germany, Hungary, Slovakia).Available Online at https://ec.europa.eu/docsroom/documents/22382/.../15/.../native, Accessed on January 24, 2019

Berawi, M.A., 2020a. Managing Artificial Intelligence Technology for Added Value. International Journal of Technology

Bencsik, A. 2020. Challenges of Management in the Digital Economy. International Journal of Technology. Volume 11(6), pp. 1275-1285 https://doi.org/10.14716/ijtech.v11i6.4461

Mulaydinov, F. (2021). Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. Ilkogretim Online, 20(3), 1474-1479.

Mulaydinov, F. M. (2019). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. Форум молодых ученых, (3), 35-43.

Mulaydinov, F., Kadirova, A., Melibaeva, G., & Akhmadjonov, O. (2020). Advantages of the transition to a digital economy in the innovative development of Uzbekistan. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(6), 1226-1232.

Mulaydinov, F., & Nishonqulov, S. (2021). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining orni-The role of information technologies in the development of the digital economy.

Farkhod, M. (2020). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(02).

Butaboyev, M., Urinov, A., Mulaydinov, F., & Tojimatov, I. Digital economy.

TURSUN, S., TUYCHIEVICH, B. M., & MUROTOVICH, M. F. Effects of the Global Crisis on the Economy of Uzbekistan During the Coronovirus Pandemidia and Measures to Ease IT. JournalNX, 6(05), 277-280.

Мулайдинов, Ф. М. (2021). КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКДА КРАУДФАНДИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 4), 23-32.

Solidjonov, D. Z. O. (2021). THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET TECHNOLOGIES ON EDUCATION AT PANDEMIC TIME IN UZBEKISTAN. In СТУДЕНТ ГОДА 2021 (pp. 108-110).

Solidjonov, D. Z. (2021). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON EDUCATION: ADVANTAGE AND DISADVANTAGE. Экономика и социум, (3-1), 284-288.

Nishonqulov, S. F. O., Rajabboyev, B. O. O., & Mamasoliyev, J. O. O. (2021). OLIY O‘QUV YURTLARIDA IQTISOD BO‘YICHA QO‘LLANMA: O‘ZGARMAS" MA’RUZA VA BO‘R" USULINI KO‘RIB CHIQISH. Scientific progress, 2(3), 814-824.

Nishonqulov, S. F. O., Rajabboyev, B. O. O., & Mamasoliyev, J. O. O. (2021). IQTISODIYOT VA UNING TARMOQLARINI RAQAMLASHTIRISH. IQTISODIYOT SOHASIGA RAQAMLI TEXNALOGIYALARNI OLIB KIRILISHI. Scientific progress, 2(3), 825-831.

Farxodjon ogli, N. S., & Odil ogli, R. B. (2021). Raqamli iqtisodiyot almashinuvining resurslar sarfiga sakkizta tasiri. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(1), 53-56.

Solidjonov, D., & Nishonqulov, S. (2021). TA’LIM BIZNESIDA YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING QO‘LLANISHI JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH VOLUME-1. ISSUE-3 (Part-1, 18-JUNE), 1, 195-199.

Mulaydinov, F., & Nishonqulov, S. (2021). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining orni-The role of information technologies in the development of the digital economy.

Nishonqulov, S., & Rajabboyev, B. (2021). OCHIQ TARMOQ KORXONALARINING BIZNES-MODELLARI.

Nishonqulov, S., Rajabboyev, B., & Solidjonov, D. (2021). BANK TIZIMINI INNAVATSION ISLOH QILISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI.

Downloads

Published

2021-10-25

How to Cite

Ahmadjonov, O., Abdullayev, A., Mamayusupov, M., & Umarjonov, O. (2021). Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv muammolari. Science and Education, 2(10), 636-642. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1943