Tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari

Authors

  • Nozima Alijon qizi G‘aniyeva Namangan viloyati, To‘raqo‘rg‘on tumani, Xalq banki

Keywords:

Iqtisodiyot, bank sohasi, tijorat banklari, masofaviy bank tizimi va xizmatlarni, axborot-texnoIogiyalari, raqamlashtirish jarayonlari, bank tizimi, mijoz va uning manfaatlari, masofaviy bank xizmatlari ko‘rsatish tizimi, pensiya jamg‘armalari, pensionerlar, bank plastik kartochkalari

Abstract

Ushbu maqolada iqtisodiyotning yetakchi bo‘g‘iniga aylangan bank sohasi, shu jumladan tijorat banklari va ularda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari, bugungi va kelajakdagi rejalar tahliliga bag‘ishlagan fikrlar aytib o‘tilgan.

References

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisiga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr. www.turkiston.uz

Burxonov A.U. Sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini baholash usuli. http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/27

Vahobov AV., lbroximov AT., Ishonqulov N.F. «Moliyaviy va boshqaruv tahlili». Darslik. T.; «Sharq», 2005 y.

Зоткина Е. И. Экономическая библиотека - http://economy-lib.com/ekonomicheskaya-effektivnost-ispolzovaniya-informatsionnyh-tehnologiy-v-finansovoy-deyatelnosti-predpriyatiy#ixzz76izTf5T1

Downloads

Published

2021-10-25

How to Cite

G‘aniyeva, N. A. qizi. (2021). Tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari. Science and Education, 2(10), 643-646. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1944