Qishloq xo‘jalik hayvonlarining trematodozlari haqida ma’lumot

Authors

  • Ramazon Qo‘ziboy o‘g‘li Normamatov Samarqand veterinariya meditsinasi instituti
  • Zebo Xudoyberdiyevna Isoqulova Samarqand veterinariya meditsinasi instituti

Keywords:

Trematoda, mollyuska, fassiolyoz, dikroselioz, parafistomatozlar, orientobilxarsioz

Abstract

Maqolada qishloq xo‘jaligi hayvonlarida parazitlik qiluvchi trematodlarning qo‘zg‘atuvchilari, ularning biologiyasi, epizootologiyasi adabiyotlar asosida batafsil yoritilgan.

References

Abdurahmonov T., Jabborov A., Qo‘chqorov D. // Veterinariya parazitologiyasi. Toshkent-2005. 40-41 bet.

Daminov A.S. // Samarqand viloyati biogeosenozlarida qoramollar paramfistomatidozining mavsumiy dinamikasi. Zooveterinariya-2015. №6-son 21-bet.

Daminov A.S., Qudratov J.A., O‘roqov K.X. // Nurota tog‘ yaylovlari qorinoyoqli mollyuskalari (Mollusca, Gastropoda) ning tarqalishi va chorvachilikdagi ahamiyati. Zooveterinariya-2015. №4-son 17-bet.

Haqberdiyev P.S. // Parazitologiya uslubiy qo‘llanma. Samarqand-2013. 4-5 bet.

Hoshimov B., Salimov B. // Jigar trematodalari va ularning oraliq xo‘jayinlari ekologiyasi. Zooveterinariya-2008. №9-son 16-bet.

Ibodullayev F. Qishloq xo‘jalik hayvonlarining patologik anatomiyasi. Toshkent-2000. 408-409 bet.

Isakova D.B., Shakarboyev E.B. // Parazitologiya. Toshkent-2004. 50-51 bet.

Oripov A.O., Davlatov R.B., Yo‘ldoshiv N.E. // Veterinariya gelmintologiyasi. Toshkent-2016.

Qurbanov Sh.X. // Parazitologiya fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari. Toshkent-2015. 16-17 bet.

Salimov B., Qurbanov Sh., O‘roqov K. // Trematodoz kasalliklari qo‘zg‘atuvchilarining bioekologik xususiyatlari va ularning epizootologik hamda epidemiologik ahamiyati. Zooveterinariya-2011 №7-son 13-bet.

Sayitqulov B., Salimov H., Oripov A., Norboyev Q. Veterinariya mutaxassislari uchun qisqacha ma’lumotnoma. Toshkent-2015. 176-177 bet.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Normamatov, R. Q. o‘g‘li, & Isoqulova, Z. X. (2021). Qishloq xo‘jalik hayvonlarining trematodozlari haqida ma’lumot. Science and Education, 2(12), 97-101. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2137

Issue

Section

Natural Sciences