Sidoksepinning ba’zi biologik faolliklarini PASS dasturida tekshirish

Authors

  • Sh.O. Madusmanova O’zbekiston Milliy universiteti
  • Sh.Sh. Daminova O’zbekiston Milliy universiteti
  • M. Xajamberdiyev Berlin Texnika universiteti

Keywords:

PASS, in- vitro va in- vivo, radikal, kasallik, parametr, farmakologik faollik

Abstract

In-vitro usulidabiologik faolliklarni bashorat qiluvchi maxsus kompyuter dasturlari yordamida tadqiqotlarning olib borilishi eng samarador birikmalarni tezroq va ortiqcha reagentlar sarfisiz topish imkonini beradi, bu esa hozirgi zamon talabidir. Ushbu maqolada Sidoksepinning ba’zi biologik faolliklarini pass dasturida tekshirish va uni tahlil qilish natijalari keltirilgan. Izlanishlar online tarzda ishlovchi Pass dasturida olib borildi.

References

Mardonova U. O’. Shokirov M. T., Toshov H.S. DI(2-AMINOTIAZOL) GOSSIPOLNING BIOLOGIK FAOLLIGINI PASS (ONLINE) DASTURIDA TEKSHIRISH. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. ISSN 2181-2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.5730191. Noyabr 2021. Volume 1 Issue 8. Pp. 268-270.

Тошов Ҳ.С. Хаитбаев А.Х. QSAR-анализ природных соединений SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL April 2021/ Volume 2 Issue 4 Pp. 232-237.

Parasuraman S. Prediction of activity spectra for substances. J Pharmacol Pharmacother 2011;2:52-3

Sulaymanova М.Z. Toshov H.S. Xaitbaev A.Х. Betulin va uning ba’zi bir hosilalarining biologik faolligini Pass (online) dasturida tekshirish. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. ISSN 2181-0842. Noyabr 2021. Volume 2 Issue 11. Pp. 273-376.

Khaitbaev Kh.A., Nazirova K.Y. Kh.S. Toshov. Medical implementation practice of supramolecular complex of megosin with MASGA. Journal of Medicinal and Chemical Sciences. 2020 Vol. 1, Issue 3 р. 48-54.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Madusmanova, S., Daminova, S., & Xajamberdiyev, M. (2021). Sidoksepinning ba’zi biologik faolliklarini PASS dasturida tekshirish. Science and Education, 2(12), 174-178. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2151

Issue

Section

Technical Sciences