Folklor ijrochilik san’atida qо‘shiq

Authors

  • Dinora Isomovna Raxmatova Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Keywords:

folklore, san’at, qo’shiq, musiqa madaniyati, janr, ijrochilik

Abstract

Mazkur maqolada Folklor ijrochilik san’atining nazariy va amaliy asoslari yoritib berilgan. Shuningdek, musiqiy janrlar tahlili va ularning tuzulish tasniflanishlari yoritib berilgan.

References

G. Sharipova. Musiqa o‘qitish metodikasi. Ma’ruzalar. T., TDPU, 2006.

I.Akbarov Musiqa lug`ati. T.O`qituvchi 1997 y.

J.Yu.Hasanboеv Pеdagogika nazariyasi. Ma'ruza matni. T. 2002 y.

Mansurva G. Xorshunoslik va xor jamoalari bilan ishlash uslubiyoti. O’quv metodik qullanma- Toshkent. 2008;

Ismailov Tohir. “MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA RUS KOMPOZITORLARI IJODI ORQALI O’QUVCHILARNING ESTETIK DIDINI RIVOJLANTIRISH” SCIENCE AND EDUCATION IN VOLUME #2 ISSUE #4, APRIL 2021;

SHaripova G.. Musiqa va uni o‘qitish metodikasi (metodik qo‘llanma). Toshkent - 2006.

Ismailov Tohir. “CHARACTERISTICS OF KHOREZM DOSTON ART” "Экономика и социум" №3(82) 2021 www.iupr.ru

Akbarov I. Musiqa lug’ati. Toshkent – 1997.

Ismailov Tohir. “THE IMPORTANCE OF RUSSIAN CLASSICAL COMPOSERS IN CLASSES OF MUSIC CULTURE” "Экономика и социум" №1(80) 2021 www.iupr.ru.

Ismailov Tohir. “Musical currents and the formation of Russian classical music”. “Вестник магистратуры” 2021. №5 (116) ISSN 2223-4047;

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Raxmatova, D. I. (2021). Folklor ijrochilik san’atida qо‘shiq. Science and Education, 2(12), 479-484. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2191

Issue

Section

Pedagogical Sciences