Boshlang‘ich ta’lim samaradorligini oshirishda multimedia vositalarining ahamiyati

Authors

  • Aziza Saydulloyevna Amonova NavDPI
  • Nodira Bahodirovna Qobulova NavDPI

Keywords:

multimedia, animatsiya, innovatsion, kommunikatsiya, raqamli o‘quv resurs, audio, vedio, grafika, kompetentlik

Abstract

Ushbu maqolada boshlang‘ich ta`lim sifati va samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim omil hisoblanishi haqida ta`kidlangan. Multimedia vositalari asosida dars o‘tish ta`lim samaradorligini oshiradi, bilimlarni mustahkamlash, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko‘nikma va malakalarni shakllantirishi haqida fikrlar bildirilgan.

References

Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T.: Fan, 2006

Ta`limni boshqarish tizimlarida multimodal biometrikaga asoslangan talabalar davomatini o‘lchash. Multimedia bo‘yicha IEEE Xalqaro Simpoziumi (2009), 699-744-betlar.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Amonova, A. S., & Qobulova, N. B. (2021). Boshlang‘ich ta’lim samaradorligini oshirishda multimedia vositalarining ahamiyati. Science and Education, 2(12), 527-530. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2202