Ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash

Authors

  • Xolilla Sariyevich Xolmuratov Urganch davlat universiteti
  • Xolbika Davronbekovna Qurbanova Urganch tuman 48-maktab
  • Fotima Maxsudbekovna Madaminova Urganch tuman 48-maktab
  • Bog’ibek Ravshanbekovich Madaminov Urganch tuman 48-maktab
  • Shahlo Bahtiyorovna Jumaniyozova Urganch tuman 16-maktab
  • Laylo Bahtiyorovna Saidova Urganch tuman 16-maktab

Keywords:

Integratsiya, kooperativ kurslar, pedagogika

Abstract

Maqolada mahalliy va xorijiy pedagogik adabiyotlarda integratsiya tushunchasini aniqlashning turli yondashuvlari muhokama qilinadi.

References

Belozertsev, E.P. Kasbiy ta’lim pedagogikasi: darslik / E.P. Belozertsev, A.D. Goneev, A.G. Pashkov, ed. V. A. Slastenin, 4-nashr, O’chirilgan. - M .: IT akademiyasi, 2008 .-- 368 b.

Borisova, N.V. Ta’lim texnologiyalari pedagogik tanlov ob’ekti sifatida: darslik. nafaqa / N. V. Borisova. - M .: ITsPKPS, 2000 .-- 146 p.

Gulova, M.N. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: darslik. DPT muassasalari uchun qo’llanma / MN Gulova, 4-nashr, qayta ko’rib chiqilgan. - M .: IT akademiyasi, 2013 .-- 208 b.

Selevko, G.K. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari: darslik. nafaqa / G.K.Selevko. - M .: Xalq ta’limi, 1998 .-- 256 b.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Xolmuratov, X. S., Qurbanova, X. D., Madaminova, F. M., Madaminov, B. R., Jumaniyozova, S. B., & Saidova, L. B. (2021). Ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash. Science and Education, 2(12), 551-556. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2207

Issue

Section

Pedagogical Sciences