Pedagogik jarayonning shaxsiy yo’nalishiga asoslangan zamonaviy pedagogik texnologiyalar

Authors

  • Xolilla Sariyevich Xolmuratov Urganch davlat universiteti
  • Maksudbek Shamuratovich Shamuratov Urganch tuman 48-maktab
  • Xamidbek Axmedjonovich Maxmudov Urganch tuman 48-maktab

Keywords:

pedagogik texnologiyalar, kommunikativ kompetentsiya, motivatsiya, muvaffaqiyat

Abstract

Ushbu maqolada zamonaviy maktabda chet tilini o’qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari, usullari, usullari va usullari ko’rib chiqiladi. Muallif ulardan ba’zilarining qo’llanilishiga misollar keltiradi. Barcha texnologiya va texnikalar chet tilining kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirishga va talabalarning motivatsiyasini oshirishga qaratilgan.

References

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 1995. 336 с.

Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Т.2. М.: Педагогика. 1982. 156 с.

Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. М.: Юрайт, 1998. 464 с.

Специфика педагогического образования в регионах России: материалы второй Всероссийской научно-практической конференции с участием ближнего и дальнего зарубежья. Тюмень, Спб. 2009. 56 с.

Суртаева Н.Н. Нетрадиционные образовательные технологии. Новокузнецк: ИПК, 2003. 72 с.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Xolmuratov, X. S., Shamuratov, M. S., & Maxmudov, X. A. (2021). Pedagogik jarayonning shaxsiy yo’nalishiga asoslangan zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Science and Education, 2(12), 557-561. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2209

Issue

Section

Pedagogical Sciences