O’smirlar o’rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari

Authors

  • M. Abdulmadjidova ADUPI
  • I.M. Sattarova ADU

Keywords:

extiyoj, shaxs, o’smir qiziqishlari, temperament va xarakter, xuquqbuzarlik, nizo, nizoli vaziyatlar, jinoyatchilik, maktab ta’limi, o’smir yoshi psixologik xususiyatlari

Abstract

Maqolada o’smirlik davri-jadal va tekis bormagan jismoniy rivojlanish, jinsiy yetilish, shaxsiyatning o’zida, atrof-muhitni o’rab turgan kishilar bilan o’zaro munosabatda jiddiy o’zgarishlar bo’ladigan davr ekanligi. Ijtimoiy muhitning asosi bo’lgan oila, o’smir xulqi shakllanishiga katta ta’sir o’tkazishi va bunda o’smir yoshga kiruvchi bolalarni psixologik xususiyatlarini organgan holda maktab-oila-mahallalar hamkorligi muhim o’rin tutishi haqida fikr yuritilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr 5-6-11 betlar.

I.A.Karimov. O’zbekiston buyuk kelajak sari. – T.: “O’zbekiston” nashriyoti, 1998, 21-bet.

Axmedova M.T. Pedagogik konfliktologiya.- T.:TDPU, 2014 y.

Karimova V.M., Akramova F.A. “Psixologiya”. 1-qism. Ma’ruzalar matni. – T.: TDIU, 2005. – 208 b.

E.G‘oziev. Tafakkur psixologiyasi. Toshkent. "O‘qituvchi". 1990.

Umumiy psixologiya. A.V.Petrovskiy tahriri ostida. "O‘qituvchi", T., 1992.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Abdulmadjidova, M., & Sattarova, I. (2021). O’smirlar o’rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari. Science and Education, 2(12), 602-608. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2218

Issue

Section

Pedagogical Sciences