Zamonaviy ilm-fan va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni

Authors

  • I.M. Sattarova ADU
  • M. Abdulmadjidova ADUPI

Keywords:

ilm-fan, fikr, erkin fikr, bilim va malaka, ixtirochilik, ratsionalizatorlik, axborot sivilizatsiyasi

Abstract

Maqolada talabalarning ijodiy fikrlarini faollashtirishi va har bir masalada erkin ilmiy munosabatda bo‘lish. Ilm - bu o‘qish, o‘rganish hamda hayotiy tajriba asosida orttirilgan bilim va malakalar majmuasi ekanligi. Davrning dolzarb sohalariga ko‘proq e’tibor berish, fanning yutuqlarini amaliy hayotga ko‘proq va unumliroq tadbiq etish haqida fikr yuritilgan.

References

Mirziyoyev.Sh.M.“Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz” Toshkent.”O’zbekiston”-2017 y 14-15 bet

Mirziyoyev.Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik o’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutq.T.”O’zbekiston” NMIU. 2016 y.20- bet

Abduraxmonov A. Saodatga eltuvchi bilim. - T.: Movarounnahr, 2002.-718 6.

Muhammedov G‘.I., To‘raqulov X.A. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning ilmiy-nazariy asoslari. — T.: Fan, 2004. — 230 b.

Musurmonov R., Qahhorova F. Tajriba-sinov ishlarini tashkil etishning ilmiy-amaliy asoslari. – T.: Fan, 2007. –58 b.

To‘raqulov X.A. Pedagogik tadqikotlarda axborot tizimlari va texnologiyalari. - T.: Fan, 2006. - 248 b.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Sattarova, I., & Abdulmadjidova, M. (2021). Zamonaviy ilm-fan va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni. Science and Education, 2(12), 609-616. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2219

Issue

Section

Pedagogical Sciences