Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari pedagogik muammo sifatida

Authors

  • Dilnozaxon Ulugʼbekovna Yakubova FarDU

Keywords:

mustaqil ta’lim, kredit modul, mustaqil fikrlash, tashkilotchilik, kreativ fikrlash

Abstract

Oliy taʼlim muassasalarida mustaqil taʼlim jarayonini a malga oshirishda tizimli ishlarni yoʼlga qoʼyish, talabalarni mustaqil ishlashga oʼrgatish ijodiy va ijtimoiy faol, ijtimoiy - siyosiy hayotda mustaqil ravishda oʼz oʼrnini topa olish malakasiga ega boʼlgan, istiqboliy vazifalarni qoʼyish va hal qilish qobiliyatiga ega boʼlgan kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga asos boʼladi. Shunday ekan bu maqolada talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishda qo’llaniladigan zamonaviy shakllarini pedagogik muammolarini va ularni hal etish yo’llarini ochishga harakat qilamiz.

References

Nosirova, D., & Jalilov, S. (2021). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY SHAKLLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Ziyodullayeva, G. (2020). O’QUVCHILARNI FAOLLASHTIRISH, MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH ORQALI BILIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI. Science and Education, 1(2), 475-479.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Yakubova, D. U. (2021). Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari pedagogik muammo sifatida. Science and Education, 2(12), 617-621. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2220