Tilshunoslikda til va nutq dialektikasi

Authors

  • Baxtigul Ibodullayevna Sodiqova Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
  • Dilshod Jumaqul o’g’li Bobojonov Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
  • Sayram Barotalievna Jo’rayeva Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Keywords:

“barqaror mohiyat”, “harakatdagi kuchlar”, buyuk nazariyotchi, “tildagi barqarorlik va o’zgaruvchanlik”, diaxron, sinxron, nutq dialektikasida

Abstract

Til va nutq dialektikasi nazariy tilshunoslikning, shuningdek, amaliy tilshunoslikning hamda psixologiya, falsafa, mantiq kabi fanlarning ham muhim va murakkab muammolaridan biri bo’lib, ayni masala jahon tilshunosligining doimiy diqqat markazida turgan eng muhim masalalaridan biridir. XX asr tilshunosligining - sistem tilshunoslikning bosh, asosiy mezoni til va nutq munosabati, til va nutq hodisalarini, birliklarini farqlash bo’ldi. Ta’kidlash shart, til va nutq dialektik munosabati o’zining dastlabki haqiqiy, mukammal ilmiy nazariy yechimini tilshunoslik fanida keskin burilish yasagan buyuk tilshunos olim Ferdinand de Sossyur asarlarida topdi. Demak, til va nutq masalasi nafaqat sistem tilshunoslikning, umuman, jahon tilshunosligi fanining hamma davrlaridagi ham diaxron, ham sinxron bosqichlaridagi eng jiddiy nazariy muammosi bo’lgan va bundan keyin ham shunday bo’lib qoladi.

References

В.М.Солнцев. Язык как системно-структурное образование. М., 1971.

S.Usmоnоv. Umumiy tilshunоslik. T., 1972.

Ю.С.Степанов. Основы общего языкознания. - М., 1975.

N.А. Bаskаkоv, А.S.Sоdiqоv, А.А.Аbduаzizоv. Umumiy tilshunоslik. T., 1979

Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. .-T., 20

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Sodiqova, B. I., Bobojonov, D. J. o’g’li, & Jo’rayeva, S. B. (2021). Tilshunoslikda til va nutq dialektikasi. Science and Education, 2(12), 634-640. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2224

Issue

Section

Pedagogical Sciences