Til va nutqiy faoliyat o’rtasidagi munosabatlar

Authors

  • Baxtigul Ibodullayevna Sodiqova Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
  • Dilshod Jumaqul o’g’li Bobojonov Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
  • Fazliddin Baxtiyor o’g’li Abdumalikov Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Keywords:

individual va psixofizik tomonlar, til faoliyat mahsuli, voqe til, nutqiy faoliyat, til madaniyati, nutq madaniyati

Abstract

Til va nutqiy faoliyat o’rtasidagi munosabatlarini ko’rib chiqishdan avval unga berilgan ta’rif va tasniflarni, nuqtai nazarlarni e’tiborga olish kerak. Shu o’rinda F. Sossyur til va nutq haqidagi fikrlari hamda A.I.Smirniskiy til va nutq munosabatlarini tahlil qilar ekan, nutqiy faoliyat tushunchasini chetlab oʻtadi, ammo u Sossyurga qaraganda umumiy insoniyat nutqi tushunchasiga koʻproq mazmun bagʻishlashga harakat qiladi.

References

S.Usmоnоv. Umumiy tilshunоslik. T., 1972.

Ю.С.Степанов. Основы общего языкознания. - М., 1975.

N.А. Bаskаkоv, А.S.Sоdiqоv, А.А.Аbduаzizоv. Umumiy tilshunоslik. T., 1979

R.Rаsulоv. Лексико-семантические группы глаголов состояния и их валентность. T., 1991.

H.Nе’mаtоv, О.Bоzоrоv. Til vа nutq. T., 1993.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Sodiqova, B. I., Bobojonov, D. J. o’g’li, & Abdumalikov, F. B. o’g’li. (2021). Til va nutqiy faoliyat o’rtasidagi munosabatlar. Science and Education, 2(12), 641-645. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2225