Ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi bo’lib, u ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi

Authors

  • Mohigul Olimjon qizi Shamsiyeva Buxoro muhandislik-texnologiyalar instituti

Keywords:

innovatsiya, pedagogik texnologiya, ta’lim sifati, IT mutaxassislari, innovatsion yondashuv

Abstract

Mazkur maqolada ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning mohiyati va ta’lim sifatini oshirishdagi o’rni, hamda ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur maqolada ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash samarasi haqida fikr yuritilgan va oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayoniga yangicha yondashish borasida takliflar berilgan.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264 son “O’zbekiston Republikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to’g’risida”gi Farmoni.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to’g’risida”gi Qarori.

Avliyoqulov N.X, Musayeva N.N. “Yangi pedagogic texnologiyalar” darslik 15-20b.

N.A.Muslimov “Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” o`quv-uslubiy majmua. Toshkent: 2016. 30-31b.

Рахматов, Марат Салимович, Мавлуда Сайфиддиновна Норова, Исмат Худойкулович Давлатов. "ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ." Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. 2014

“Kimyo va oziq-ovqat mahsulotlarining sifati hamda xavfsizligini ta’minlashda innovatsion texnologiyalar” xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiali Norova M.S.ning “Ta’limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning talabalarda innovatsion g’oyalar yaratishga ko’rsatadigan ta’siri.” tezisi.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Shamsiyeva, M. O. qizi. (2021). Ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi bo’lib, u ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Science and Education, 2(12), 748-754. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2238

Issue

Section

Pedagogical Sciences