Sonlarning hayotda ahamiyati

Authors

  • Nafisa Ro’ziyevna Qayumova Qashqadaryo viloyati, Yakkabog’ tumani, 61-maktab

Keywords:

raqam, son, matematika, milliy madaniyat, madaniy kod, numerologiya, xosiyatli va xosiyatsiz raqamlar, pifagorchilar, gvalior raqamlar, arab raqamlari, g’ubor raqamlar, kharoshti raqamlari, brahma raqamlari

Abstract

Oddiy matematik belgi sifatida talqin etiluvchi raqamlar aslida butun bir xalqning madaniyati, milliy mentaliteti, urf-odati hamda kundalik turmush tarzini namoyon etadigan bebaho xazinadir. Raqamlarda juda ko’plab sir-sinoatlar saqlangan bo’lib, ular har bir millatning milliy ma‘naviyatini ochib berishga xizmat qiladi. Maqolada raqamlarning tarixi, jahon sivilizatsiyasida tutgan o’rni va zamonaviy dunyoda raqamlarga munosabat, shuningdek, raqamlarning numerologik aspektda o’rganilishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

References

O’zbek tilining izohli lug’ati. 1-jild, - T.: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nash. 2007.

Абабайкэжи Гулимижэ, Шантурова Галина Алексеевна. Символика числа «семь» в русской и китайской культуре/ Молодой ученый. — 2017. — № 24 (158). — С. 406. — URL: https://moluch.ru/archive/158/44734/

Jalolaova M.Voris yoshlar jurnali. 2016 yil, 4-son.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Qayumova, N. R. (2022). Sonlarning hayotda ahamiyati. Science and Education, 3(5), 85-92. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3332