Xosmas integralning geometrik masalalarga tadbiqi

Authors

  • A.O. Abdug’aniyev Termiz davlat universiteti
  • Yulduz Ravshan qizi O’tanazarova Termiz davlat universiteti

Keywords:

xosmas integral, geometrik masala, oliy matematika

Abstract

Hozirgi kunda texnika yo‘nalishi bo‘yicha oliy matematika fanidan ta’lim olayotgan talabalar - bo’lajak muhandislar uchun masala va misollarni tez va aniq yechimlarini topishda axborot texnologiyalarining zamonaviy dasturlaridan foydalana bilish muhim va ahamiyatlidir.

References

Базаров M. Б. Основы системы Mathematica .// Навои. –НГГИ.-2004.

Aлексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычиcлительной математики в пакетах Mathcad 12, MatLab 7, Maple 9. – M.: НТ Пресс, 2006.

Мироновский Л.А., Петрова К.Ю. Введение в Maple. Учебное пособие. СПб., 2006.

Потемкин В.Г. Вычисления в среде Maple. М., Диалог МИФИ, 2004.

Ануфриев И., Смирнов А., Смирнова Е. Maple 7 в подлиннике. С.- П., БХВ-Петербург, 2005.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Abdug’aniyev, A., & O’tanazarova, Y. R. qizi. (2022). Xosmas integralning geometrik masalalarga tadbiqi. Science and Education, 3(5), 113-117. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3335