Taqqoslama va uning tatbiqi

Authors

  • Nasriddin Raximov SamDU O’zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
  • Murodjon Ro’ziyev SamDU O’zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Keywords:

Taqqoslama, modul, Eyler funksiyasi, Firmaning kichik teoremasi, kanonik yoyilma, tasdiq, o‘zaro tub, chiziqli taqqoslama, Qoldiqlar haqidagi Xitoy teoremasi

Abstract

Ushbu maqolada algebra kursining sonlar nazariyasi bo‘limiga oid taqqoslama tushunchasi va uning xossalari berilgan bo‘lib, taqqoslamaga oid “Eyler”, “Firmaning kichik teoremasi” va “Qoldiqlar haqidagi Xitoy teorema”lari berilgan. Maqolaning asosiy maqsad va vazifalaridan biri o‘rta maktab, akademik litseylardagi olimpiadaga qiziquvchi o‘quvchilar va abituriyentlarga ba’zi sonlar nazariyasi bo’limidan murakkab masalalarni sodda, qulay va bir necha usullar bilan yechishni o‘rgatishdan iborat.

References

Sh.A.Ayupov, B.A.Omirov, A.X.Xudoyberdiyev, F.H.Haydarov “ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI”, Toshkent – 2019

A. S. Yunusov, S. I. Afonina, M. A. Berdiqulov, D. I. Yunusova. “QIZIQARLI MATEMATIKA VA OLIMPIADA MASALALARI”, ,,O‘qituvchi” nashriyoti. Toshkent – 2007

Dixon M.R., Kurdachenko L.A., Subbotin I.Ya., Algeba and Number theory. 2010. – 523 p.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Raximov, N., & Ro’ziyev, M. (2022). Taqqoslama va uning tatbiqi. Science and Education, 3(5), 106-112. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3338