Physico-chemical activation of minerals that serve to increase the strength of road surfaces during the construction of highways

Authors

  • Sh. Ganiev Jizzakh Polytechnic Institute
  • I.G. Gаniyеv Jizzakh Polytechnic Institute
  • D. Gulomov Jizzakh Polytechnic Institute

Keywords:

physicochemical activity, asphalt concrete, bitumen consumption, cold asphalt, grinding

Abstract

This article analyzes the methods of the essence of activation is that the process of grinding or cleaning the grains of mineral material is accompanied by the treatment of bitumen or other activator with a mixture of surfactants.

References

W. Grabowski, and J. Wilanowicz “The structure of mineral fillers and their stiffening properties in filler-bitumen mastics”, Materials and structures, vol. 44, pp. 793–804, 2008.

Ганиев И.Г. Профилактический мониторинг эксплуатируемых железобетонных мостов в Республике Узбекистан // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна -2007. С. 12-14.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О., Соатова Н.З. Эксплуатационное состояние железобетонных мостов в условиях сухого жаркого климата в Республике Узбекистан // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – С. 14-15.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О. Характеристика существующего парка железобетонных мостов // Проблемы архитектуры и строительства // Научно-технический журнал. 2007. №3. С. 16-18.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О. Результаты обследования пролётных строений железобетонных железнодорожных мостов // Проблемы архитектуры и строительства // Научно-технический журнал. -2007. №2. С. 16-18.

G‘aniev I.G., G‘ulomov D. Inomjon o'gli, Ravshanova D. Inomjon qizi, Alishov B. Effektiv bitum-mineral kompozitsiya asosida yo'l qoplamasi texnologiyasini ishlab chiqish masalasi tahlili //Science and Education. Volume 3, Issue 4. PP. 505-509

Ғаниев И.Ғ., Дўстова Д. Ўзбекистон Республикаси автомобиль йўлларида жойлашган кўприкларни эксплуатация қилиш масаласи таҳлили // “Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materiallari to‘plami. Jizzaх. 1- Qism (2022 yil 8-9-aprel. 518-522 b.

Кушмуродов Ш., Ганиев И.Г., Абдулахатов Ш., Ибрагимов Х. Общая классификация современных мостов // Ишлаб чиқаришнинг техник, муҳандислик ва технологик муаммолари инновацион ечимлари. Халқаро конференция материаллари. Жиззах. 29-30 октябрь 2021-йил. 2-ҚИСМ. 101-105 б. Norpo’latov S., G‘aniev I. O‘zbekistonda pullik avtomobil yo‘llari qurilishi istiqbollari // Ишлаб чиқаришнинг техник, муҳандислик ва технологик муаммолари инновацион ечимлари. Халқаро конференция материаллари. Жиззах. 29-30 октябрь 2021-йил. 2-ҚИСМ. 57-60 б.

Ганиев И.Г. Метод оценки степени деградации в структуре бетона // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2008. -№2. С.194-197.

Ganiev I.G. Modern engineering construction (1-part) / I.G.Ganiev. – J.:Polytechnic, 2013. – PP. 129.

Ganiev I.G., Gulomov D. Experience in the operation of bridges in the European Union // Транспорт: актуальные задачи и инновaции: сборник статьей Международной конф. (Ташкент, 22 апреля 2021 г.). - Ташкент, 2021. С. - 168-171.

G‘ulomov D., Ravshanova D. Eskirgan loyihalash me`yorlariga ko`ra loyihalangan ko`priklar oraliq qurilmalarining texnik holatini tiklash bo`yicha jahonda olib borilayotgan ishlar tahlili // “Zamonaviy sharoitlarda Oʼzbekiston Respublikasi iqtisodiyoti tarmoqlarini rivojlantirishning dolzarb masalalari va еchimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. (2021 yilning 29-30 Yanvar kunlari), Jizzax, O’zbekiston. 232-242 b.

G‘ulomov D., Ravshanova D. Eskirgan loyihalash me’yorlariga ko‘ra loyihalangan ko‘priklarning texnik xolatini tiklash, - J.: “Lazzatli tabiat in’omlari nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 143 b.

Ganiev I.G. Metall ko'priklarni loyihalash / I.G. Ganiev, Z.T. Maxkamov, O.Zafarov. - T.: Innovatsion rivoshlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. 98 bet.

Ganiev I.G., Technical characteristics of the materials and structures used in the construction of monolithic reinforced concrete spans of road bridges //Actual issues and solutions of development of economic sectors of the Republic of Uzbekistan in modern conditions. - Jizzahk, 2021. - P. 226-231/

Ravshanova D., G‘ulomov D. Yo’l qurilishida zamin grunti sifatida sho’r gruntlarni tasniflash, - J.: “Lazzatli tabiat in’omlari nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 100 b.

Ганиев И. Г. Определение износа в элементах пролетных строений с учетом карбонизации бетона в конструкциях мостов //Транспорт Российской Федерации. – 2008. – №. 5(18). – С. 40-41.

Ганиев И. Г. Расчет безопасного времени работы пролетных строений по величине накопленного износа // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского нaционального университета железнодорожного транспорта. – 2008. – №. 21. – С. 105-106.

Ганиев И. Г. Расчёт износа в элементах пролётных строений мостов с учётом коррозии арматуры // Известия ПГУПС. - 2008. - №4. - С. 113-118.

Ганиев И. Г. Результаты обследования и испытания железнодорожных мостов // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2010. – №. 33. – С. 64-68.

G'ulomov D. Tonnellar qurilishida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning o’rni // Science and education. – 2022. Vol. 3 No. 2 – C. 113-119.

Gulomov D., Raxmatova G. Как изменится строительство из-за коронавируса // Eurasian Journal Of Law, Finance And Applied Sciences. – 2021. - №. 1. – C. 27-29.

G'ulomov D. Ko`priklarni tekshirish usullari //Journal of technical science and innovation. – 2021. - №. 9. – C. 11-15.

G'ulomov D. Ko'priklarni boshqarish tizimi bo`yicha dunyoda qo`llanilayotgan usullar // Me`morchilik va qurilish muammolari. – 2021. - №. 1. – C. 149-150.

Ganiyev I.G., Ravshanova D. Problems of bridge operation in the developed countries of the world // Транспорт: актуальные задачи и инновaции: сборник статьей Международной конф. (Ташкент, 22 апреля 2021 г.). - Ташкент, 2021. С. - 172-177.

Ravshanova D., Baxodirov N., Vaxobov M., Mamatkulov Sh. Mustaqillik yillarida respublikamizdagi avtomobil yo‘llari tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan islohotlar // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolarining innovatsion yechimlari: xalqaro konferensiya materiallari. (Jizzax, 2021 y.). – Jizzax, 2021. C. – 699-702.

Ravshanova D., Bahodirov N. Sun’iy inshootlar diagnostikasi // Journal of technical science and innovation. – 2021. - №. 21. – C. – 20-24.

Ganiyev I., Ravshanova D., Gulomov D. Analysis of the management of the technical condition of bridge structures in the road sector //Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. - №. 2. – C. – 155-158.

M. Wasilewska, W. Gardziejczyk, A. Plewa, and P. Gierasimiuk, “Use of Reclaimed Asphalt Pavement to Asphalt Concrete Base Course”, Rocznik Ochrona Środowiska vol. 17, part: 2, pp. 973-997, 2015.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Ganiev, S., Gаniyеv I., & Gulomov, D. (2022). Physico-chemical activation of minerals that serve to increase the strength of road surfaces during the construction of highways. Science and Education, 3(5), 335–339. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3382

Issue

Section

Technical Sciences