Avtotransformatorlar ish rejimlari tahlili

Authors

  • Muxammad Umar Shavkat o’g’li Nodirov Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Keywords:

Energiya tizimlari, xafsizlik, tutashuv, transformator, avtotransformatorlar, ish rejimi, Transformator rejimi LV, dinamikasini tahlil qilish, HV, MV va LV, kombinatsiyalangan rejimlari tahlili, transformator rejimlari tahlili

Abstract

Ushbu maqolada Avtotransformatorlarning turli ish rejimlari oʻrganilib tahlil qilingan holda Avtotransformatorlarning tutashuvli oqimlarini va energiya tizimlarini rivojlantirish jarayonida ularning o’zgarishi tendentsiyalarini o’rganish prognozlash usullarini ishlab chiqish kabi muammolarni hal qilish zarurati bilan bog’liq boʻlib, avtotransformatorlarning ish rejimini tahlil qilish yuzasidan uslubiy asoslarni ishlab chiqish va avtotransformatorlarning qisqa tutashuvli oqimlarining mumkin bo’lgan darajalarining ehtimollik xususiyatlarini va ularning katta quvvatli o’zaro bog’lanishlardagi o’zgarish dinamikasini tahlil qilindi.

References

П. Закарюкин, А.В. Крюков. Сложнонесимметричные режимы электрических систем. Издательство Иркутского государственного университета, 2005 г. - 274 с. (стр 45 -модель трансформатора).

Гусев А.С., Свечкарёв С.В., Плодистый И.Л. Универсальная математическая модель трёхфазных трансформаторов и авто- трансформаторов // Известия Томского политехнического университета. - 2007. - Т. 311. - № 4. - С. 77-81.

Мартынов В.А. Несимметричные режимы работы силовых трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Y0. «Вестник ИГЭУ» Вып. 2, 2009 г, с. 1-5.

Пустоветов М.Ю. Математическая модель трехфазного трансформатора, Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 4.

Бошняга В.А., Суслов В.М. Моделирование трехфазных трансформаторных устройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметричных режимов при различных схемах соединения обмоток. Проблемы региональной энергетики, № 2(22), Кишинев, Академия наук Молдовы, Институт энергетики, 2013 г.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Nodirov, M. U. S. o’g’li. (2022). Avtotransformatorlar ish rejimlari tahlili. Science and Education, 3(5), 352-359. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3387

Issue

Section

Technical Sciences