Malien angidridining ba’zi geometrik va energetik parametrlarini eksperimental o’rganish

Authors

  • O.H. Qahhorova O’zbekiston Milliy universiteti
  • M.R. Yo’ldosheva O’zbekiston Milliy universiteti

Keywords:

Empirik usul, molekulyar mexanika, geometrik parametr, energetik parametr, hosil bo’lish issiqlik energiyasi, ideal bog’ uzunligi

Abstract

Ushbu izlanishimizda Avagadro dasturi yordamida malein angidridini ayrim geometrik va energetik parametrlarini empirik hisoblash usullarida o’rganish natijalari keltirilgan.

References

Mardonova U. O’. Shokirov M. T., Toshov H.S. Di(2-aminotiazol) gossipolning biologik faolligini pass (online) dasturida tekshirish. Eurasian journal of academic research. ISSN 2181-2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.5730191. Noyabr 2021. Volume 1 Issue 8. Pp. 268-270.

Тошов Ҳ.С. Хаитбаев А.Х. QSAR-анализ природных соединений Science and education. Scientific journal. 2 021. Volume 2 Issue 4 Pp. 232-237.

Sulaymanova М.Z. Toshov H.S. Xaitbaev A.Х. Betulin va uning ba’zi bir hosilalarining biologik faolligini Pass (online) dasturida tekshirish. Science and education. Scientific journal. 2021. Volume 2 Issue 11. Pp. 273-376.

Khaitbaev Kh.A., Nazirova K.Y. Kh.S. Toshov. Medical implementation practice of supramolecular complex of megosin with MASGA. Journal of Medicinal and Chemical Sciences. 2020 Vol. 1, Issue 3 р. 48-54.

Хаитбаев А.Х. Назирова Я.К., Х.С.Тошов. Разработка методов контроля качества и стандартизация субстанции мегаферона. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) № 1 (70) / 2020 г., 3 часть, С 56-62

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Qahhorova, O., & Yo’ldosheva, M. (2022). Malien angidridining ba’zi geometrik va energetik parametrlarini eksperimental o’rganish. Science and Education, 3(5), 445-447. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3404

Issue

Section

Technical Sciences